Visualització del contingut web

Mesa de mobilitat

 

Dins del Grup de Treball de Mobilitat de la UPF, i conscients de la implantació plenament urbana de la nostra universitat, es va creure adient crear una Mesa de Mobilitat, amb la participació de les diferents entitats que gestionen el transport al nostre territori, amb l'objectiu de plantejar les necessitats que tenen els integrants de la nostra comunitat en aquest àmbit.

Per aquest motiu es va convidar a formar-ne part  la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona i RENFE. La resposta va ser unànimement positiva i totes les institucions van designar una o diverses persones per prendre'n part.

Per la UPF hi participen el Grup de Treball de Mobilitat, el Grup de Treball de Sostenibilitat i les directores dels diferents campus.

Així mateix, es van definir uns objectius i unes funcions per a aquesta mesa. El dia 18 de març del 2015 se'n va fer la reunió constituent, en la qual es van plantejar els objectius i les funcions, així com la presentació  dels resultats preliminars de l'enquesta i l'anàlisi de la connectivitat de la Universitat amb el territori. Aquesta reunió, a més de servir per situar la realitat de la Universitat quant a la seva mobilitat i l'entorn, va permetre començar a concretar els punts de col·laboració i els aspectes més importants que s'han de potenciar o de millorar.

Després d'un període de reunions i de treballs bilaterals, la Mesa es va tornar a reunir, el 18 de novembre del 2015, per acabar de donar forma a les propostes contingudes al document de treball i al Pla pròpiament.

A partir de l'aprovació del Pla de Mobilitat, està previst que la Mesa es torni a reunir d'aquí a un any i mig per fer-ne el seguiment de la implantació. Durant aquest període es faran més reunions de treball específiques.

 

Documentació Relacionada

-Objectius i Funcions de la Mesa

Visualització del contingut web