Concessió d’ajuts amb càrrec al Fons Refugi de la UPF

La Universitat Pompeu Fabra ha creat un nou fons destinat a garantir el dret a l’educació superior de les víctimes de conflictes internacionals.

19.10.2022

Imatge inicial

Que és el Fons Refugi? 

Un dels principis rectors de la Universitat Pompeu Fabra és la solidaritat, i és voluntat d’aquesta ser sensible humanitàriament, socialment responsable en les seves relacions amb múltiples agents culturals, socials i econòmics, i aportar respostes a les necessitats del país i als problemes del món. 

Davant els diferents conflictes internacionals, la comunitat universitària s’ha bolcat en l’ajuda a les persones refugiades i en situació d’emergència. Per aquest motiu, la Universitat Pompeu Fabra ha decidit crear el Fons Refugi de la UPF, una sèrie de fons oberts a les aportacions de tota la comunitat destinats a garantir el dret a l’educació superior de les víctimes de conflictes internacionals.

Bases del Fons Refugi

Com participar-hi? 

Com presentar la sol·licitud?

Podeu presentar el formulari de sol·licitud de manera electrònica adjuntant-lo a la instància general electrònica que podeu trobar a la Seu Electrònica, a Catàleg de procediment - Tràmits.  

Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT MòbilidCAT, Cl@ve, T-Cat, DNi-e, etc)

Heu de complimentar aquesta instància general electrònica indicant:

  • a l'apartat DEMANO: Sol·licitud per acollir-se al Fons Refugi (en català, tal com està escrit)
  • a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: UPF SOLIDÀRIA (en majúscules, tal com està escrit)

També podeu presentar el formulari i la documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. El formulari ha de ser original i està signat manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial)

I també la podeu presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

01. Fi de la pobresa
10. reducció de les desigualtats
04. Educació de qualitat
16. Pau, justícia i institucions sòlides
Els ODS a la UPF

Contact