Les activitats de la Universitat Pompeu Fabra en els àmbits de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i el voluntariat, s'apleguen, impulsen i gestionen sota la denominació UPFSolidària. Aquesta denominació data de l'any 2005 i va coincidir amb el sorgiment de la Plataforma UPFSolidària formada per estudiants, professorat i membres del PAS de la Universitat que van acordar impulsar les activitats de solidaritat a la UPF, de manera participativa, transversal i compromesa.

Entre les activitats que impulsa UPF Solidària es troben les següents:

  • Convocatòria d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries
  • Fira UPF Solidària
  • Promoció del voluntariat
  • Altres activitats:
    • Contacte amb entitats
    • Participació en xarxes de solidaritat universitàries
    • Informació i assessorament a la comunitat universitària en matèria de cooperació