Descripció

L'estudiant pot renunciar a la matrícula. La renúncia ha de ser acceptada per la Universitat, si bé té efectes des de la data de la renúncia.

Termini

En el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data de matriculació.

Procediment

Fer una sol·licitud a través de la Plataforma d'Administració Electrònica (PAE)

Cal tenir en compte

La renúncia a la matrícula per part de l'estudiant no comporta la devolució de l'import.

Per acceptar la renúncia cal haver abonat l'import sencer de la matrícula. 

Normativa

Normativa acadèmica de Màster Univesitari (article 5) (Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)