Descripció

Tercera convocatòria: és el procediment on l'estudiant sol·licita, de forma extraordinària, una tercera convocatòria d'una assignatura de màster.

Continuïtat: és el procediment on l'estudiant sol·licita la continuïtat als estudis després de no haver superat el 50% dels crèdits del 1er curs al primer any matriculat.

Termini

Durant els 15 dies posteriors al tancament de les actes. 

Procediment

Presentar una Sol·licitud de Tercera Convocatòria/Continuïtat a través de la Plataforma d'Administració Electrònica.

Cal tenir en compte

Correspon al rector, a proposta del Consell Social, la resolució de les sol·licituds, podent establir en la mateixa resolució, en el cas que sigui favorable, les condicions acadèmiques amb que s'autoritza la matrícula de l'estudiant.

Normativa

Normativa acadèmica de Màster Universitari (article 9) (Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013)

Normativa de permanència (Acord de Consell de Govern de 10 de maig del 2006, i Acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 25 de maig del 2006)

Normativa de permanència (aplicació curs 2016-2017)
(Acord del Consell Social de 9 de juny del 2016)