Descripció

Canviar, anul·lar o afegir assignatures del 2n i 3r trimestre

Termini

Màsters de 60 crèdits ECTS

  • De l'1 de novembre al 23 de desembre. Només es podran modificar assignatures de segon i tercer trimestre.

Màsters de 90 o 120 crèdits ECTS

  • De l'1 de novembre al 23 de desembre, per assignatures de segon i tercer trimestre.
  • Durant la 9ª setmana lectiva del segon trimestre. Només es podran modificar assignatures de tercer trimestre.
Procediment

Presentar una sol·licitud de Modificació de la Matrícula a la secretaria del Màster.
El coordinador autoritza i s'envia la nova matrícula i abonaré, si s'escau, a l'estudiant.

Cal tenir en compte

Només es pot modificar la matrícula del 2n i 3r trimestre.

Les sol·licituds presentades fora dels terminis fixats no s'admetran a tràmit.

La sol·licitud ha de dur el vistiplau del tutor/a.