Procediment

Pots presentar la Sol·licitud de devolució de preus públics al Punt d'Informació a l'Estudiant

Cal que imprimeixis i lliuris dues còpies de la sol·licitud

En cas que et concedeixin la Beca General no cal que presentis cap sol·licitud atès que la devolució es realitza d'ofici per part de la UPF

Termini

Abans del 31 de maig del curs acadèmic corresponent

Competència

Universitat Pompeu Fabra

Requisits

En el cas de sol·licituds de devolucions per aplicació de bonificacions la documentació ha d'estar vigent a data d'inici de curs

Important

El termini de devolució serà el més aviat possible, abans de finalitzar el curs