Segons el pla d’estudis de Grau en CPA, cal cursar un mínim de 36 crèdits optatius, que poden correspondre a diferents itineraris (per aconseguir un itinerari, cal cursar 20 crèdits de l’itinerari escollit). Professorat de la facultat participarà a la sessió per donar a conèixer les característiques de cada un d’ells.

03/05/2023

9.00-10.30 h

Aula 40.252