Per a l’elaboració del Segon Pla s’han tingut en compte els resultats de l'avaluació del Primer Pla i els d’un informe diagnòstic exhaustiu sobre la situació de les dones i dels homes a la UPF. Un cop treballat l’esborrany del Pla amb els diferents òrgans, unitats i serveis, s’inicia ara un procés participatiu que estarà obert fins a finals de maig per recollir els suggeriments i les propostes de la comunitat universitària.

 

Fases

 

Fases del procés d’elaboració del Segon Pla d’Igualtat

Informe diagnòstic

Amb l'objectiu d’avaluar la situació de la igualtat de gènere a la UPF del 2008 ençà es va realitzar una anàlisi exhaustiva a partir de gairebé cent indicadors que s’agrupen en deu eixos, seguint les recomanacions elaborades per l’Institut Català de les Dones en la Guia per al disseny i implementació d’un pla d’igualtat d’oportunitats en les universitats (Generalitat de Catalunya, 2006):

  1. Institucionalització de les polítiques d’igualtat de gènere
  2. Nivell de sensibilització sobre la igualtat de gènere
  3. Comunicació no sexista ni androcèntrica
  4. Perspectiva de gènere en la docència i en la recerca
  5. Composició de gènere de la comunitat universitària
  6. Distribució per sexe dels càrrecs de presa de decisions
  7. Accés i desenvolupament professional
  8. Condicions laborals
  9. Organització dels temps i conciliació
  10. Violència masclista a la comunitat universitària

Descarrega’t l’informe diagnòstic