El Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena (2018-2022) aprofundeix en les polítiques d’igualtat iniciades ara fa deu anys a la Universitat Pompeu Fabra, quan es va aprovar el Primer Pla. L’avaluació d'aquest Primer Pla i els resultats de l'informe diagnòstic que ha precedit l’elaboració del Segon Pla d’Igualtat mostren que, malgrat els avenços assolits en alguns àmbits, encara queda camí per recórrer per desenvolupar una cultura d’igualtat que impregni el conjunt de la institució, per incorporar de manera efectiva la dimensió de gènere a la docència i a la recerca, per fomentar la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament professional, per impulsar la paritat en els espais de participació i de presa de decisions, i per eradicar la violència masclista i la LGBTIfòbia de l’entorn universitari.

Amb l’enfortiment de la Unitat d’Igualtat dut a terme en els darrers anys i l’aprovació imminent del Segon Pla, la Universitat Pompeu Fabra aposta de manera decidida per assumir l’aplicació transversal del principi d’igualtat de gènere en tots els àmbits i polítiques. No es tracta del mer compliment de la legislació vigent, sinó del fet que la Universitat se sent coresponsable de l’avenç cap a una societat més justa, en la qual el sexe i el gènere no condicionin l’accés a les oportunitats, als recursos i al reconeixement. Així, doncs, convidem tota la comunitat universitària a implicar-se en el desplegament efectiu del Segon Pla d’Igualtat, des del convenciment que una universitat igualitària és també una universitat de millor qualitat, més democràtica i radicalment compromesa amb la transformació social.

 

Jaume Casals
Rector de la Universitat Pompeu Fabra

Mònica Figueras
Vicerectora de projectes per al compromís social i la igualtat

 

Barcelona, maig del 2018