Deu anys de polítiques d’igualtat a la Universitat Pompeu Fabra Deu anys de polítiques d’igualtat a la Universitat Pompeu Fabra

Les universitats reprodueixen en el seu si les normes, les pràctiques, els estereotips i els rols socials de gènere existents. Per avançar en la consecució de la igualtat efectiva, en la darrera dècada, la Universitat ha implementat diferents mesures i ha desenvolupat una estructura especialitzada.