1790-1799

 

Ballot, Joseph Pablo [Ballot i Torres, Josep Pau]. Gramática de la lengua castellana dirigida a las escuelas. Barcelona: Juan Francisco Piferrer, 1796.