Diccionaris

En el marc del projecte de recerca sobre la percepció de la diversitat lingüística (PID2019-104659GB-l00) presentem els diccionaris que hem localitzat.

La informació que conté cada diccionari es la següent: transcripció dels paratextos de les diferents edicions localitzades, citació bibliogràfica amb les fitxes de Marcet & Solà (1998) i accessibilitat dels diccionaris a internet. 

 

De vegades, les edicions indicades en els repertoris bibliogràfics (Marcet & Solà 1998 i BICRES IV i V) no coincideixen amb les recollides al projecte.

En ocasions, ha estat possible, recollir diccionaris que fins ara no han estat registrats. Aquest casos estan marcats amb un asterisc (*). 

Quan no es coneix la primera edició del diccionari es cita per la primera edició que s’ha recuperat.

Els diccionaris es va completant a mesura que progressa el projecte.