Gramàtiques

En el marc del projecte de recerca sobre la percepció de la diversitat lingüística (PID2019-104659GB-l00) presentem les gramàtiques que hem localitzat.

La informació que conté cada gramàtica es la següent: transcripció dels paratextos de les diferents edicions localitzades, citació bibliogràfica amb les fitxes de Marcet & Solà (1998) i accessibilitat de les gramàtiques a internet.

 

De vegades, les edicions indicades en els repertoris bibliogràfics (Marcet & Solà 1998 i BICRES IV i V) no coincideixen amb les recollides al projecte.

En ocasions, ha estat possible recollir gramàtiques que fins ara no han estat registrades. Aquest casos estan marcats amb un asterisc (*). 

Quan no es coneix la primera edició de la gramàtica se cita per la primera edició que s’ha recuperat.

Les gramàtiques es van completant a mesura que progressa el projecte.