Percepció de la diversitat lingüística en materials d'ensenyament del castellà

Publicats a Catalunya al segle XIX

Presentació

Al llarg del segle XIX es van concebre molts materials didàctics per al seu ús a les escoles primàries amb la finalitat d'ensenyar el castellà al nens catalans que fins a aquest moment tenien poc o cap coneixement d'aquesta llengua. La lenta i prolongada expansió del sistema escolar públic va exercir un paper important en aquest sentit. 

El autors d'aquests materials didàctics solen ser testimonis directes dels canvis en la distribució dels idiomes (qui parla quien idioma, quan i on?) i en l'ús (per a què s'utilitza cada idioma o varietat?). Una recopilació sistemàtica dels materials didàctics publicats a Catalunya, el seu anàlisi, en particular, l'estudi complet dels paratextos (ex. portada, dedicatòria, introducció, pròleg, epíleg, suplement i notes a peu de pàgina), por ajudar a aclarir la difusió del castellà i el manteniment del català durant el segle XIX. 

 

Preguntes de recerca

Les següents preguntes principals de recerca s’abordaran a través de textos com gramàtiques, diccionaris monolingües i bilingües, ortografies, llibres d’urbanitat, manuals de retòrica i estilística i catecismes:

  1. Reflecteixen els materials didàctics el contacte lingüístic entre el castellà i el català a Catalunya i en quins termes?
  2. Com es descriu el castellà? Quina és l’actitud dels autors cap al castellà i el seu paper a Catalunya?

Sobre aquesta base, sorgeixen les següents preguntes específiques amb l’objectiu de reconstruir les actituds i idees lingüístiques a Catalunya:

  1. Quins són els temes dels materials didàctics en relació amb el contacte i la diversitat lingüístiques?
  2. S’aborda el problema lingüístic i com es presenta?
  3. S’esmenta la llengua regional?
  4. Com està representat el castellà? Es percep com a llengua estrangera (per a parlants de català)? Es considera una obligació parlar aquest idioma? Com es justifica això?
  5. Quines categories estan relacionades amb el castellà: llengua – nació, Volk; a diferència d’una llengua erudita (llatí), altres llengües nacionals (francès), llengües regionals, dialectes / patois.
  6. Com s’anomena el castellà? (idioma, llengua, llengua nacional; castellà, espanyol?
  7. El català és objecte de debat com a llengua materna o com a llengua pròpia de Catalunya?

 

Impacte

L’impacte del projecte és, per tant, completar la comprensió de com i en quins termes va començar el conflicte lingüístic. Els testimoniatges dels participants que van estar directament involucrats en aquest procés ajudaran a entendre aquest desenvolupament.

El projecte constitueix, doncs, una valuosa contribució al coneixement de la diglòssia del segle XIX a Catalunya, centrant-se en diversos aspectes inexplorats. També estableix un vincle entre la història de les llengües i la història de l’ensenyament de llengües estrangeres en destacar els problemes didàctics que sorgeixen en ensenyar el castellà.

 Ajut (PID2019-104659GB-I00) finançat per:01/06/2020-29/02/2024

Jenny Brumme

Traducció i Ciències del Llenguatge

 +34 93 542 11 40

[email protected]

ISSN 2938-1703

InfoLex