Objectius

  • Recopilar una base de dades de materials didàctics del castellà publicats a Catalunya durant el segle XIX. 
  • Analitzar els paratextos dels materials didàctics recollits.
  • Aprofundir en el procés de Überdachung del català pel castellà a Catalunya en el segle XIX.
  • Contribuir a la comprensió de com i en quins termes va començar el conflicte lingüístic a Catalunya.

 

Metodología i criteris de selecció

El criteri de selecció d’obres és estrictament geogràfic i temporal: materials didàctics publicats a Catalunya durant el segle XIX. 

Partim del repertori de Marcet & Solà (1998):

  • Marcet, Pere; Solà, Joan (1998): Història de la lingüística catalana 1775-1900. Repertori crític. 2 vols. Vic: Eumo Editorial, Universitat de Girona, Universitat de Vic.

Completem les dades a partir de BICRES IV i BICRES V:

  • Esparza Torres, Miguel Ángel; Niederehe, Hans-Josef (2012): Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES IV). Desde el año 1801 hasta el año 1860. Ámsterdam; Philadelphia: John Benjamins.
  • Esparza Torres, Miguel Ángel; Niederehe, Hans-Josef (2015): Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES V). Desde el año 1861 hasta el año 1899. Ámsterdam; Philadelphia: John Benjamins.

Transcrivim els paratextos segons les normes establertes en el projecte.