L'Observatori de Neologia (OBNEO) neix com a grup de recerca l'any 1988 a la Universitat de Barcelona i el 1994 s'incorpora com a projecte a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. L'Observatori de Neologia analitza el fenomen de l'aparició de paraules noves o neologismes en l'ús, tant pel que fa al català com al castellà. Des de 1996 ha estat reconegut com a grup de recerca amb nom específic de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Objectius

  • Disposar d'un corpus de neologia de gran difusió en català i en castellà, corresponent al buidatge de textos escrits i textos orals.
  • Descriure i analitzar els recursos que fan servir el català i el castellà per actualitzar el seu lèxic, amb treballs que realitza el grup i que es donen a conèixer amb diverses publicacions i amb la participació en conferències, ponències i comunicacions.
  • Difondre periòdicament les noves creacions lèxiques, d'una banda, en forma de papers amb els neologismes documentats cada any en català i en castellà i, d'altra banda, en forma de diccionaris de neologismes.
  • Contribuir a l'actualització del lèxic contingut en diccionaris de llengua general.
  • Establir una base de treball que permeti l'intercanvi amb altres grups de neologia. L'Observatori de Neologia lidera un conjunt de xarxes d'observatoris de neologia.
  • Promoure i organitzar activitats, reunions científiques i fòrums de reflexió a l'entorn de la neologia teòrica i descriptiva.

 

Metodologia i recursos

L'OBNEO treballa amb una metodologia de buidatge dissenyada per al treball neològic i amb una sèrie de recursos principalment en línia.

 

Finançament

L'Observatori de Neologia rep actualment finançament de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i del Centro Virtual Cervantes.

 

Agraïments

L’Observatori de Neologia agraeix a moltes persones el temps dedicat al projecte. En primer lloc a M. Teresa Cabré, creadora de l’Observatori i directora durant 25 anys. També a totes les persones que hi tenen o hi han tingut responsabilitats: Elisenda Bernal, Jesús Carrasco, Alba Coll, Ona Domènech, Rosa Estopà, Judit Freixa, Mercè Lorente, Amor Montané i Elisabet Solé. A més dels becaris que s’han ocupat de tasques sovint feixugues, volem acabar amb un agraïment molt especial a totes les persones que han col·laborat a l’Observatori de Neologia al llarg de tots aquests anys.

 

L'Observatori de Neologia és un grup amb nom específic de la UPF que forma part del grup IULATERM.