L'Observatori de Neologia coordina un conjunt de xarxes d'observatoris de neologia.

Antenas Neológicas
Des de 2002. Xarxa d'Observatoris de Neologia de l'espanyol d'Amèrica
Neorom NEOROM
Des de 2003. Xarxa d'Observatoris de Neologia de les llengües romàniques
NEOROC
Des de 2004. Xarxa d'Observatoris de Neologia de l'espanyol peninsular
NEOXOC
Des de 2007. Xarxa d'Observatoris de Neologia de la llengua catalana