tutoriainicial


En què consisteix

És l'entrevista personal de l'estudiant amb un tutor o tutora acadèmica del màster, prèvia a l'automatrícula (o matrícula online). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula.
En aquesta entrevista, i amb l'assessorament de la persona encarregada de la seva tutoria personalitzada, cada estudiant ha de decidir quines assignatures va a matricular per al curs vigent i prendre consciència que el conjunt d'assignatures que matriculi determinarà si va a orientar els seus estudis més cap a la investigació o cap a la pràctica professional, o un perfil acadèmic teòric-pràctic. Així mateix, es podran escollir assignatures que conformin una de les especialitzacions possibles segons s'inclini més per assignatures de perfil traductològic o de traducció especialitzada (amb o sense interpretació). En general, es recomana una dedicació completa que permet acabar els estudis en un any acadèmic encara que també és possible optar per la modalitat de "dedicació parcial" en casos de necessitat, la qual cosa suposa repartir la matrícula d'assignatures al llarg de dos cursos acadèmics.
 

Calendari i horari

Per a formalitzar la matrícula del Màster és obligatori realitzar una tutoria acadèmica per a escollir les assignatures que s'adeqüin al teu perfil. Amb aquesta finalitat, es programaran unes sessions de tutories que es programaran a principis de setembre.

Full de tutoria

 

SESSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

A principis de setembre.

Es tracta d’una sessió informativa virtual d’aproximadament uns 45 minuts de durada. L’enllaç per a la reunió virtual us l’enviarem per correu electrònic uns dies abans de la reunió.
 

Quan acabi aquesta sessió informativa virtual, es realitzarà una tutoria individual, segons cita predeterminada amb una durada aproximada de 15-20 minuts.

 

Documentació a presentar

 

On cal lliurar la documentació de matrícula?

 

La documentació de matrícula caldrà lliurar-la a la Unitat de Gestió i Administració de Traducció i Ciències del Llenguatge.

 

Contacte: UGA de Traducció i Ciències del Llenguatge (despatx 52.305) C/Roc Boronat 138, Barcelona 08038, tel. (+34) 93 542 29 40.

 

Quan cal lliurar la documentació de matrícula?

 

La data de lliurament de la documentació de matrícula dependrà del moment en què s’iniciïn les classes presencials. La secretaria ho informarà els estudiants mitjançant el correu electrònic.

Si per raons sanitàries derivades de la COVID 19, les classes presencials s’inicien a partir del segon trimestre, la documentació caldrà que es lliuri a l’inici del segon trimestre, però igualment podrà formalitzar-se la matrícula en les dates establertes.

 

MOLT IMPORTANT:

Recomanem l'ús de documents amb signatura electrònica amb certificat digital (codi segur de verificació, codis QR, etc.) que la teva universitat et pugui facilitar. En aquest cas no caldrà que portis en cap moment els originals i còpies,  simplement els pots enviar per correu electrònic a la teva secretaria (tinguis clar que tenir el  títol o certificat acadèmic amb validesa digital no t’eximeix del tràmit de legalització o postil·la de la Haia, si s’escau).