tutoriainicial


En què consisteix

És l'entrevista personal de l'estudiant amb un tutor o tutora acadèmica del màster, prèvia a l'automatrícula (o matrícula online). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula.
En aquesta entrevista, i amb l'assessorament de la persona encarregada de la seva tutoria personalitzada, cada estudiant ha de decidir quines assignatures va a matricular per al curs vigent i prendre consciència que el conjunt d'assignatures que matriculi determinarà si va a orientar els seus estudis més cap a la investigació o cap a la pràctica professional, o un perfil acadèmic teòric-pràctic. Així mateix, es podran escollir assignatures que conformin una de les especialitzacions possibles segons s'inclini més per assignatures de perfil traductològic o de traducció especialitzada (amb o sense interpretació). En general, es recomana una dedicació completa que permet acabar els estudis en un any acadèmic encara que també és possible optar per la modalitat de "dedicació parcial" en casos de necessitat, la qual cosa suposa repartir la matrícula d'assignatures al llarg de dos cursos acadèmics.
 

Calendari i horari

Per a formalitzar la matrícula del Màster és obligatori realitzar una tutoria acadèmica per a escollir les assignatures que s'adeqüin al teu perfil. Amb aquesta finalitat, es programaran unes sessions de tutories a principis de setembre.

Full de tutoria

 

SESSIÓ INFORMATIVA GENERAL I TUTORIA INDIVIDUAL:

A principis de setembre es realitzarà, en primer lloc, una sessió informativa general de caire virtual i prèvia a la tutoria individual, per tal d’orientar-vos en l’elecció de les assignatures i també en el vostre pla d’idioma.
L’enllaç per a ambdues tutories virtuals us l’enviarem per correu electrònic uns dies abans.

 

INFORMACIÓ: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA