tutoriainicial


En què consisteix

És l'entrevista personal de l'estudiant amb un tutor o tutora acadèmica de l'màster, prèvia a l'automatrícula (o matrícula online). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula.
En aquesta entrevista, i amb l'assessorament de la persona encarregada de la seva tutoria personalitzada, cada estudiant ha de decidir quines assignatures va a matricular per al curs vigent i prendre consciència que el conjunt d'assignatures que matriculi determinarà si va a orientar els seus estudis més cap a la investigació o cap a la pràctica professional, o un perfil acadèmic teòric-pràctic. Així mateix, es podran escollir assignatures que conformin una de les especialitzacions possibles segons s'inclini més per assignatures de perfil traductològic o de traducció especialitzada (amb o sense interpretació). En general, es recomana una dedicació completa que permet acabar els estudis en un any acadèmic encara que també és possible optar per la modalitat de "dedicació parcial" en casos de necessitat, la qual cosa suposa repartir la matrícula d'assignatures al llarg de dos cursos acadèmics.
 

Calendari i horari

Per a formalitzar la matrícula del Màster és obligatori realitzar una tutoria acadèmica per a escollir les assignatures que s'adeqüin al teu perfil. Amb aquesta finalitat, es programaran unes sessions de tutories que es programaran a principis de setembre. Full de tutoria

SESSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

Dilluns 9 de setembre a les 9.00 hores a l'aula 52.325

Si us plau, és necessari que ens indiquis a quina sessió et va millor assistir, contestant al correu enviat.

La sessió inicial d'informació general té una durada aproximada de 45 minuts. Quan acabi aquesta sessió inicial, s'ha d'adreçar cada estudiant cap al despatx on es realitzarà la tutoria individual, segons l'horari de la llista publicada a la porta de l'aula de la sessió general. La tutoria individual de l'Màster MET té una durada aproximada de 15-20 minuts.

El mateix dia de la tutoria (abans o després de fer-la) cal que portis a la Secretaria la documentació d'accés original (amb les fotocòpies) en horari de 9:30 a 14:00.

Contacte

Campus de la Comunicació - Despatx 52.305 - C. Roc Boronat, 138 - 08038 Barcelona