"Per qüestions organitzatives el curs 2023-2024 únicament es preveuen pràctiques extracurriculars".