"Per qüestions organitzatives el curs 2024-2025 únicament es preveuen pràctiques extracurriculars".