Vés enrere Barberà Altimira, Gemma

BARBERÀ ALTIMIRA, GEMMA

GEMMA BARBERÀ ALTIMIRA
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Interpretació
Universitat Pompeu Fabra

Sóc professora agregada Serra Húnter del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge a la UPF i imparteixo docència i recerca de la llengua de signes catalana (LSC). La meva tesi doctoral, defensada l’any 2012, presenta una anàlisi de les localitzacions espacials, la seva relació amb el significat (la indefinitud i l’especificitat), així com el lloc que ocupen a la gramàtica i al discurs de l’LSC. En dues paraules, proposo que en LSC les localitzacions s’han d’analitzar en termes d’especificitat i d’estructura discursiva. Després de treballar com a investigadora postdoctoral a la Université Paris 8-CNRS i de fer estades de recerca postdoctoral a Alemanya i França, vaig tornar a la UPF amb la posició que ocupo actualment.

En general, els meus interessos de recerca se centren en la llengua de signes, la pragmàtica formal, la interfície semàntica-pragmàtica, l’estructura del discurs i la referencialitat. Darrerament he treballat en les cadenes anafòriques realitzades per classificadors, pronoms i l’ús de l’espai sígnic; en els pronoms indefinits i en les construccions impersonals en LSC. També m’interessa la documentació de l'LSC i l’estudi de la gramàtica aplicada a la interpretació de les llengües de signes. M’agrada combinar l’elicitació de dades i la lingüística de corpus amb les aproximacions teòriques. La recerca en llengua de signes ofereix una possibilitat fascinant per a estudiar les similituds i diferències entre les llengües de modalitat diferent, així com també analitzar la facultat del llenguatge a través de modalitats diferents.

Aquí pots visitar la meva pàgina web.