Downloadable articles Working Papers and Health Policy Papers

2024

 • López-Casasnovas, G.; “La descentralització com a eufemisme Policy Papers Collection 2024-4_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G.; “L'infern fiscal i les veritats amagades de les propostes de reforma tributaria Policy Papers Collection 2024-3_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G., Sabater, R.; "La insuficiència financera de la sanitat catalana revisitada. La despesa sanitària en el context de la comparativa de països avançats" Health Policy Papers Collection 2024-7_GL_RS [Download]
 • López-Casasnovas, G.; “Finançament autonòmic, noves propostes i incidència en la sanitat i el benestar dels catalans Policy Papers Collection 2024-2_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G.; "Desbloqueo sanitario y apertura del dispositivo social” Health Policy Papers Collection 2024-6_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G., "El model productiu de les nostres economies i el benestar de la població" Policy Papers Collection 2024-1_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G.; "A la búsqueda de una mejor integración de la asistencia sanitaria y la social” Health Policy Papers Collection 2024-4_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G.; "Funciones y responsabilidades en la prestación sanitaria. Una guía” Health Policy Papers Collection 2024-3_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G.; "Confieso que he vivido: Petita crònica dels estudis sobre desigualtats en salut i la seva recepció a casa nostra” Health Policy Papers Collection 2024-2_GL [Download]

2023

 • López-Casasnovas, G., "Revisitant l'estat del benestar per confrontar els nous reptes de la despesa social" Policy Papers Collection 2023-4_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G. (2023). "Economia i salut en els límits dels mercats i l'ètica” Bioètica: una mirada cap al futur (pp. 166-171). Fundació Victor Grífols i Lucas. ISBN 978-84-09-54187-4 [Download]
 • López-Casasnovas, G.; "Political Economy of the Health System Reform: evidence from Spain” Health Policy Papers Collection 2023-10_GL [Download]
 • Costa-i-Font, J., Batinti, A., Turati, G., & Lopez-Casasnovas, G. (2023). "Political economy of health system reform: evidence from Spain". In Handbook on the political economy of health systems (pp. 370–379). Essay, Edward Elgar. [Download
 • López-Casasnovas, G.; "Political economy of health system reform: evidence from Spain" Handbook on the political economy Health Systems [Download
 • López-Casasnovas, G.; "Algunas enseñanzas de la colaboración público-privada desde y para la política sanitaria" Revista del IEE N.o 3/2023 [Download]
 • López-Casasnovas, G.; "Qué nos dicen las cifras de gasto sobre la eficiencia de los sistemas sanitarios" Health Policy Papers Collection 2023-8_GL [Download]
 • Bosque-Mercader, L., Carrilero, N., García-Altés, A., López-Casasnovas, G., & Siciliani, L. (2023). "Socioeconomic inequalities in waiting times for planned and cancer surgery: Evidence from Spain". Health Economics, 1– 21. https://doi.org/10.1002/hec.4661 [Download]
 • López-Casasnovas, G., Sabater, R.; "VIII Programa Experto en Política Sanitaria y Farmacoeconomía" Health Policy Papers Collection 2023-7_GL_RS [Download]
 • López-Casasnovas, G; "S'ha de subvencionar l'assegurament sanitari privat?" Health Policy Papers Collection 2023-5_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G; "El debate sobre la colaboración público-privada como forma de privatización sanitaria" Health Policy Papers Collection 2023-4_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Hipòtesi sobre immigració i estat del benestar" Health Policy Papers Collection 2023-1_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G., "La sequera del finançament autonòmic i la única proposta possible per intentar el reencaix" Policy Papers Collection 2023-3_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G., "Una visión de la reforma de financiación autonómica hoy posible que ayude a encajar lo desencajado". Policy Papers Collection 2023-2_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G. & Sabater Mezquita, R., "Renda del país i capacitat econòmica dels seus ciutadans". Policy Papers Collection 2023-1_GL_RS [Download]

 

2022

 • González López-Valcárcel, B., & López-Casasnovas, G.; "Economic factors behind the pandemic deaths. A regional perspective" CRESWP#202211-124 [Download]
 • López-Casasnovas, G. (2022). "La Economía de la Salud, una disciplina para la gestión clínica." Medicina Clínica. doi:10.1016/j.medcli.2022.04.001
 • Serrano-Alarcón, M., Hernández-Pizarro, H., López-Casasnovas, G., & Nicodemo, C. (2022). "Effects of long-term care benefits on healthcare utilization in Catalonia." Journal of Health Economics, 102645. doi:10.1016/j.jhealeco.2022.102645
 • Bosque-Mercader, L., Carrilero,N., García-Altés, A., López-Casasnovas, G., Siciliani, L. "Socioeconomic Inequalities in Waiting Times for Planned and Cancer Surgery: Evidence from Spain". (forcoming Health Economics 2022).
 • Serrano-Alarcón, M., Hernández-Pizarro, H., López-Casasnovas, G., & Nicodemo, C. (2022). "Effects of long-term care benefits on healthcare utilization in Catalonia". Journal of Health Economics, 2022. Available online 30 May 2022, 102645 doi:10.1016/j.jhealeco.2022.102645
 • López Casasnovas, G., & Pifarré i Arolas, H. (2022, April). "Health Care Systems: Organization and Response to COVID-19 with a Focus on Spain." In Forum for Social Economics (Vol. 51, No. 2, pp. 175-191). Routledge. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "La Financiación de las nuevas terapias" Health Policy Papers Collection 2022-16_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G; Maynou-Pujolràs, L.; Sáez-Zafra, M; "Health and Random Shocks: Self-Perceived Health in Spain and in Some European Countries During the Financial Crisis" Health Policy Papers Collection 2022-15_GL_LM_MS [Download]
 • López-Casasnovas, G; "La privatización de la sanidad. Que viene el lobo." Health Policy Papers Collection 2022-10_GL [Download]
 • Serrano-Alarcón, M; Hernández-Pizarro, H; López-Casasnovas, G; Nicodemo, C; "Effects of long-term care benefits on healthcare utilization in Catalonia" Health Policy Papers Collection 2022-09_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Los beneficios fiscales del aseguramiento sanitario privado" Health Policy Papers Collection 2022-08_GL [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Como veo la evolución de los tratamientos farmacológicos" Health Policy Papers Collection 2022-07_GL.[Download]
 • López-Casasnovas, G; "Petita crònica de les propostes de la comissió d'experts per a la reforma fiscal, amb especial referència final a la fiscalitat indirecta de la sanitat privada." Health Policy Papers Collection 2022-06_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "La economía de la salud 'en cuerpo y alma'." Health Policy Papers Collection 2022-04_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "A Political Economy analysis of the Spanish health system and its reform." Health Policy Papers Collection 2022-03_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Envelliment, salut i activitat econòmica i empresarial" Health Policy Papers Collection 2022-02_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Análisis de economía política del Sistema de Salud Español." Health Policy Papers Collection 2022-01_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G., "La Subvenció pública en el món de les Arts. Teatre i economia." Health Policy Papers Collection 2022-05_GL [Download]

 

2021

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2021"Promoció de l’autonomia i de l’atenció a les persones amb suport de llarga durada a l’entorn comunitari a Catalunya. Recomanacions per impulsar el nou model" En el grup de treball hi ha participat el professor Guillem López Casasnovas. Link
 • Guillem López Casasnovas & Héctor Pifarré i Arolas (2021) "Health Care Systems: Organization and Response to COVID-19 with a Focus on Spain", Forum for Social Economics, DOI: 10.1080/07360932.2021.1915835
 • López-Casasnovas, G.; Pifarré i Arolas, H. (2021), "The Spanish Health-care System", Baltagi, B.H. and Moscone, F. (Ed.) The Sustainability of Health Care Systems in Europe (Contributions to Economic Analysis, Vol. 295), Emerald Publishing Limited, pp. 189-207. https://doi.org/10.1108/S0573-855520210000295016
 • Pifarré i Arolas, H., Acosta, E., López-Casasnovas, G. et al. (2021)"Years of life lost to COVID-19 in 81 countries." Sci Rep 11, 3504 https://doi.org/10.1038/s41598-021-83040-3
 • López-Casasnovas, G; "Farmacoeconomía y evaluación de medicamentos: Quo vadis?" Health Policy Papers Collection 2021-17_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "A propósito del debate Marmot-López sobre desigualdades en salud." Health Policy Papers Collection 2021-16_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Reflexiones post covid ¿Qué hacemos con las desigualdades en salud?" Health Policy Papers Collection 2021-15_GL. [Download]
 • López-Casasnovas, G; Pinto-Prades, JL; "Cuan lejos pueden y deben ir los economistas de la salud con el análisis Coste Efectividad" Health Policy Papers Collection 2021-14_GL_JP. [Download]
 • Sabater Mezquita, R; López Casasnovas, G; "Efectivitat de les mesures contra la transmissió de la COVID-19 a l’Europa Occidental. Hi ha influït la “cultura mediterrània” i/o el model sanitari?" Health Policy Papers Collection 2021-13_RS_GL. [Download]
 • Sabater Mezquita, R; López Casasnovas, G; "Efectes de la covid-19 a les llistes d’espera de la Catalunya Central. Quin coll d’ampolla té més influència per a la disminució entre 2019 i 2020 dels diagnòstics de càncer?" Health Policy Papers Collection 2021-12_RS_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; Pinto-Prades, JL; "La maximización de los AVAC y el óptimo social" Health Policy Papers Collection 2021-10_GL_LP [Download]
 • López Casasnovas, G; "Mi visión sobre los cambios que llegan a nuestros sistemas de salud de la mano de la digitalización" Health Policy Papers Collection 2021-09_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; López Seguí, F; Arasanz Goset, A; “Sustainability and resilience in the spanish health system” Health Policy Papers Collection 2021-08_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; “La salud, la distribución de la renta y los condicionamientos sociales” Health Policy Papers Collection 2021-07_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; “La evaluación económica en su encrucijada institucional. Genética de un Manifiesto” Health Policy Papers Collection 2021-06_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; “Los estragos de la crisis de la Covid 19. Años de vida perdidos por muertes prematuras” Health Policy Papers Collection 2021-05_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; "Vacunes en mercat lliure? Els límits a la mercantilització" Health Policy Papers Collection 2021-04_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; "Desigualtat, polarització i cohesió social" Health Policy Papers Collection 2021-02_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; "La vacuna contra la gripe. Estado de la cuestión sobre sus virtudes y limitaciones" Health Policy Papers Collection 2021-01_GL. [Download]

 

2020

 • Diálogos en la interfaz de la economía y la salud a propósito de la Covid-19López-Casasnovas, Guillem; Joaquín Almunia, Joaquín; Mas-Colell, Andreu; Herrero, Carmen; Lacalle, Daniel; Sánchez Maldonado, José; Mas, Núria; Rivera, Berta; Salgado, Elena; Sebastián, Miguel; Luis Uriarte, Pedro; del Llano Señarís, Juan Ernesto; Figueras, Josep; Planas Iván; García Vargas, Julián; Castellón, Enrique; Ruiz, Boi; Lamas, María Jesús; Mosquera, Rocío; Fernández, Jesús María; Abarca, Juan; Hernández, Ildefonso ; González López-Valcárcel, Beatriz. (LópezCasasnovas,Guillem; Del Llano Señarís, Juan E.). (2020). Diálogos en la interfaz de la economía y la salud a propósito de la pandemia de la Covid-19. Libroacadémico, S.L. [Download]
 • López-Casasnovas, G., & Saez, M. (2020). Saved by Wealth? Income, Wealth, and Self-Perceived Health in Spain during the Financial Crisis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7018. https://doi.org/10.3390/ijerph17197018
 • Hernández-Pizarro, H. M., Nicodemo, C., & Casasnovas, G. L. La malaltia de la sanitat catalana: finançament i goernança(2020). Discontinuous system of allowances: The response of prosocial health-care professionals. Journal of Public Economics, 190, 104248. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104248
 • López-Casasnovas, G. Mecanismos y principios para la protección del derecho a la salud. E.M. nº 64 Enero-Abril 2020 [Download]
 • Síndic de Greuges de Catalunya "Informe sobre estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya." Juliol 2020. La Comissió d'estudi integrada per cinc experts, Pedro Alonso Garcia, (substituït per motius professionals el mes de gener de 2020 per Lluís Biosca); Xavier Bonal; Isabel Fons; Eugeni Garcia Alegre i Guillem López Casasnovas. Inclou a l'anex el resultat de l’estudi “Cost de la complexitat i els mecanismes per a la seva compensació”, elaborat per Héctor Pifarré. [Download]
 • López-Casasnovas, G., Casanova Roca, M. (Cercle de Salut). (2020). "La malaltia de la sanitat catalana: finançament i governança". Profit Editorial, S.L. [Link]
 • López Casasnovas, G; "La pandèmia i els seus efectes" Health Policy Papers Collection 2020-18_GL. [Download]
 • López Casasnovas, G; Jovell Codina, P; “Valoració del sistema actual i càlcul d’un finançament autonòmic basat en la capacitat fiscal” Health Policy Papers Collection 2020-17_GL_PJ. [Download]
 • López Casasnovas, G; Jovell Codina, P; “Finançament autonòmic. Valoració del sistema actual i càlcul d’un sistema basat en la capacitat fiscal” Health Policy Papers Collection 2020-16_GL_PJ. [Download]
 • López Casasnovas, G; Pifarré Arolas, H; "Healthcare systems: organization and response to Covid-19" Health Policy Papers Collection 2020-15_GL_HP. (2020) [Download]
 • López Casasnovas, G; Pifarré Arolas, H; "The Spanish healthcare system" Health Policy Papers Collection 2020-14_GL_HP. (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "El benestar intergeneracional. Balanç social i paper de l’Estat i de les famílies" Health Policy Papers Collection 2020-13_GL. (2020) [Download
 • López Seguí, F; "Medidas de sostenibilidad ambiental en la industria farmacéutica. Una revisión crítica desde la economía de la salud basada en el enfoque estratégico de la Comisión Europea." Health Policy Papers Collection 2020-12_FL. (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; Hernández Aguado, I; "Tres textos para el día después" Health Policy Papers Collection 2020-11. (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Entender la realidad. Gasto público y fiscalidad. Donde estamos y lo que nos espera" Health Policy Papers Collection 2020-09_GL. (2020) [Download]
 • Kanavos, P; López-Casasnovas, G; "Is budget capping a successful macro policy to control drug expenditure? The spanish experience" Health Policy Papers Collection 2020-08_PK_GL. (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Comparativa de sistemas de salud. Recursos y funcionamiento y valoración ante el test de estrés provocado por el covirus 19" Health Policy Papers Collection 2020-07_GL. (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "El mundo que viene. Entre lo que no acaba de morir y lo que aún está naciendo" Health Policy Papers Collection 2020-05_GL (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Reflexions entorn del Covid19" Health Policy Papers Collection 2020-04_GL (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; Beiggelman, M; "La nueva economía de la soledad. Soledad y salud de las personas mayores" Health Policy Papers Collection 2020-03_GL_MB (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "La malaltia de la sanitat catalana. Finançament i Governança" Health Policy Papers Collection 2020-02_GL (2020) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "¿Qué hacemos con las desigualdades en salud?" Health Policy Papers Collection 2020-01_GL (2020) [Download]

 

2019

 • Vall Castelló, J. López-Casasnovas, G. "Impact of SSB taxes on sales" CRESWP#201910-110 [Download]

 • Durán-Sindreu, A; López-Casasnovas, G;  "Nuevas reflexiones sobre el impuesto de patrimonio. El caso de la tributación del patrimonio no afecto a actividades económicas propiedad de personas jurídicas y sobre el patrimonio de determinadas actividades" CRESWP#201909-117 [Download]

 • Saez, M; López-Casasnovas, G; "Assessing the Effects on Health Inequalities of Differential Exposure and Differential Susceptibility of Air Pollution and Environmental Noise in Barcelona, 2007–2014" International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16(18), 3470; https://doi.org/10.3390/ijerph16183470 [Download]

 • López-Casasnovas, G; García Alegre, E; "¿El concierto educativo es una oportunidad o una amenaza para la cohesión social?" CRESWP#201905-116 [Download]

 • Rosselló Villalonga, J; López Casasnovas, G; "Is regional redistribution harmful for growth? An empirical analysis on the Spanish Autonomous Communities. 2002-2016" CRESWP#201905-115 [Download]

 • Saez, M; Vidiella-Martin, J; López Casasnovas, G; "Impact of the great recession on selfperceived health in Spain: a longitudinal study with individual data" BMJ Open 2019;9:e023258. DOI:10.1136/bmjopen-2018-023258 [Download]
 • Hernández-Pizarro, HM; Nicodemo, C; López Casasnovas, G; "Discontinuous System of Allowances: the Response of Prosocial Health-Care Professionals" CRESWP#201903-112 [Download]
 • Garcia-Gomez, P., Hernandez, H. M., Lopez-Casasnovas, G.; Vidiella-Martin, J; "Unravelling Hidden Inequities in a Universal Public Long-Term Care System."Tinbergen Institute Discussion Papers, 11. [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Evitar errores fiscales en sistemas sociales que se quieran inclusivos y favorables al crecimiento" Colección Health Policy Papers 2019-15_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Reflexions sobre l'equitat des d'una perspectiva generacional" Colección Health Policy Papers 2019-14_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Aproximación a la atención primaria desde la perspectiva de la economía de la salud. A la búsqueda de apalancamientos positivos y de evitar frustraciones"  Colección Health Policy Papers 2018-09bis_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Los cuidados de larga duración. Alternativas de financiación. Gravar el patrimonio para financiar la dependencia. Una propuesta." Colección Health Policy Papers 2019-13_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Cuestiones no resueltas en economía de la salud aplicada al sector del medicamento." Colección Health Policy Papers 2019-12_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Els reptes de futur del sector sanitari. La provisió pública des de la concertació sanitària." Colección Health Policy Papers 2019-11_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Los CAR-Ts Como síntoma" Colección Health Policy Papers 2019-08_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Indicadores y políticas públicas. Objetivos de salud y realidades sanitarias" Colección Health Policy Papers 2019-10_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "La capacitat de decidir i la cohesió social: el cas de la concertació educativa i sanitària" Colección Health Policy Papers 2019-07_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Futuribles per al nostre sistema de salut" Colección Health Policy Papers 2019-06_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "El futuro de la formación y la investigación en economia de la salud" Colección Health Policy Papers 2019-05_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "El futur de les pensions. La necessitat del consens i les raons del disens" Colección Health Policy Papers 2019-04_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Reflexió sobre la cohesió i la desigualtat social al nostre país" Colección Health Policy Papers 2019-03_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Nous reptes per a la gestió pública" Colección Health Policy Papers 2019-02_GL (2019) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "A vueltas con los umbrales de coste efectividad" Colección Health Policy Papers 2019-01_GL (2019) [Download]

 

2018

 • López Casasnovas, G. "Socioeconomic inequalities in health and the use of healthcare services in Catalonia: analysis of the individual data of 7.5 million residents" Journal of Epidemiology & Community Health 2018 (Epub  2018 Nov 02 ). DOI:10.1136/jech-2018-211360 [Download]
 • Vall Castelló, J. López-Casasnovas, G. "Impact of SSB taxes on consumption" CRESWP#201810-110 [New version 2019]
 • Serra Burriel, M. Manganelli, AG. López-Casasnovas, G. "Economic Analysis of the Efficiency of Valencian Hospital Concessions" CRESWP#201803-109 [Download]
 • Saez Zafra, M. Vidiella-Martin, J. López-Casasnovas, G. "Collateral Damages of the Great Crisis in Spain. A Longitudinal Health Study" CRESWP#201803-108 [Download]
 • Saez Zafra, M. López-Casasnovas, G. "Assessing the effects on health inequalities of differential exposure and differential susceptibility of environmental problems in Barcelona, 2007-2014." CRESWP#201803-107 [Download]
 • Balaguer Puig, M. López-Casasnovas, G. "Reforming the Welfare State for a fair allocation of public resources. Rights, need, merit and utility. A new Taxonomy." CRESWP#201803-106 [Download]
 • Juanmarti Mestres, A. López-Casasnovas, G. Vall Castelló, J. "The deadly effects of losing health insurance" CRESWP#201804-104 [Download
 • López-Casasnovas, G. Kanavos P. "Controlling pharmaceutical expenditure and improving efficiency within the spanish pharmaceutical market. Macro - and micro-level policy approaches." CRESWP#201802-103 [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Envejecimiento y bienestar. Macroeconomía y programas de acompañamiento: pensiones salud y dependencia. Retos: la sostenibilidad financiera" Colección Health Policy Papers 2018-11_GL (2018)[Download
 • López-Casasnovas, G. "El medicamento: ¿Vale lo que cuesta? ¿Cuesta lo que vale?" Colección Health Policy Papers 2018-10_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Aproximació a l'atenció primària des de la perspectiva de l'economia de la salut per apalancaments positius i per evitar frustracions" Colección Health Policy Papers 2018-09_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Equity concerns under fiscal restrain. The case of the Spanish Health care System in Catalonia" Colección Health Policy Papers 2018-08_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Mecanismos y principios para la protección del derecho a la salud." Colección Health Policy Papers 2018-07_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Salud mental. Entre lo dicho y lo hecho." Colección Health Policy Papers 2018-06_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. Rosselló Villalonga, J. "Las estimaciones de necesidades de gasto para la definición de la financiación autonómica y de la sanitaria en particular". Colección Health Policy Papers 2018-05_GL_JR (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "El interfaz entre los responsables de la economía y de la asistencia sanitaria". Colección Health Policy Papers 2018-04_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Tres refexions crítiques sobre el futur de l’Estat del Benestar". Colección Health Policy Papers 2018-03_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Solvència del sistema fiscal i sostenibilitat de l’Estat del Benestar". Colección Health Policy Papers 2018-02_GL (2018) [Download]
 • López-Casasnovas, G.  Planas, Ivan. "La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics".  Colección Health Policy Papers 2018-01_GL_IP (2018) [Download]

2017

 • López-Casasnovas, G. and Maynou, L.. (2017). "Inclusive economic growth for health equity: in search of the elusive evidence." In: Deeming, C. and ‎ Smyth, P. Reframing global social policy: social investment for sustainable and inclusive growth. Bristol: Policy Press. [link]
 • Miquel Serra; Anton-Giulio Manganelli; Guillem López-Casasnovas; "Un análisis económico de la eficiencia de las concesiones hospitalarias Valencianas." CRESWP#201711-102 [Download]
 • Marc Saez; Maria A Barceló; Mònica Farrerons; Guillem López-Casasnovas; "The association between exposure to environmental factors and the occurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). A population-based case control study." CRESWP#201710-100  [Download]
 • López Casasnovas G, del Llano J.E., Gol Montserrat J., Pi Corrales G. "Colaboración Público-Privada en Sanidad: El modelo Alzira" Ed. Fundación Gaspar Casal; Madrid 2017 [Download]
 • Anna García-Altés, Guillem Lopez-Casasnovas, Dolores Ruiz-Muñoz "Equity concerns under fiscal restrain. The case of the Spanish Health care System in Catalonia" CRESWP#201710-99  [Download]
 • Abásolo, I. Saez, M. López-Casasnovas, G. "Financial crisis and income-related inequalities in the universal provision of a public service: the case of healthcare in Spain" International Journal for Equity in Health (2017) 16:134 DOI 10.1186/s12939-017-0630-y [Download]
 • Monteverde, M. Pujol-Jover, M. Alemany, R. López Casasnovas, G."Población Mayor en Situación de Dependencia de la Argentina: Propuesta de Clasificación según Severidad basada en Datos Secundarios." Población y Salud en Mesoamérica (2017) Accepted. CRESWP#201706-96 [Forthcoming]
 • López-Casasnovas, G, Meneu, R "Tópicos en Economía de la Salud de dudosa virtud" Colección Health Policy Papers 2017-09_GL (2017) [Download]
 • López-Casasnovas, G "Reflexión al hilo de los trabajos de elaboración del informe de expertos para la reforma de la Financiación Autonómica" Colección Health Policy Papers 2017-07_GL (2017) [Download]
 • López-Casasnovas, G "La Crisis, los datos y su impacto en el sistema sanitario" Colección Health Policy Papers 2017-06_GL (2017) [Download]
 • López-Casasnovas, G "L'impacte de la crisi econòmica sobre la salut" Colección Health Policy Papers 2017-05_GL (2017) [Download]
 • García-Altésn A; López-Casasnovas, G "Desigualdades socioeconómicas en salud" Colección Health Policy Papers 2017-04_GL (2017) [Download]
 • López-Casasnovas, G "El Nomos del Oikos y el Logos del Onco" Colección Health Policy Papers 2017-03bis_GL (2017) [Download]
 • López-Casasnovas, G "El Nomos de l'Oikos i el Logos de l'Onco" Colección Health Policy Papers 2017-03_GL (2017) [Download]
 • López-Casasnovas, G "Política pública, sanitaria y del medicamento" Colección Health Policy Papers 2017-02_GL (2017) [Download]
 • López-Casasnovas, G "Políticas públicas y economía de la innovación en sanidad" Colección Health Policy Papers 2017-01_GL (2017) [Download]

2016

 • Costa-Ramon, AM (2016) “Intergenerational Inequality: Evidence From Spain” Colección Health Policy Papers 2016-14_CM (2016) [Download]
 • López-Casasnovas, G "Grappling with cost-effectiveness" Colección Health Policy Papers 2016-13_GL (2016) [Download]
 • López-Casasnovas, G "Crisis económica, gasto sanitario y desigualdades en salud. Reflexiones desde la economía de la salud." Colección Health Policy Papers 2016-11_GL (2016) [Download]
 • López-Casasnovas, G "La descentralización sanitaria, la cohesión social y el buen funcionamiento del sistema de salud" Colección Helth Policy Papers 2016-10_GL (2016) [Download]
 • López-Casasnovas, G "A propòsit de la redistribució de la Renda" Colección Health Policy Papers 2016-09_GL (2016) [Download

 • Maynou-Pujolràs, L., López-Casasnovas, G. "Comparativa´ de los sistemas de evaluación de medicamentos: evidencia Europea. ¿Es necesaria una unificación de los criterios de evaluación?". Colección Health Policy Papers 2016-08_LM_GL (2016) [Download]

 • López-Casasnovas, G. "La transparencia en las propuestas de Política Económica". Colección Health Policy Papers 2016-07_GL (2016). [Download]

 • López-Casasnovas, G. "La innovación en salud". Colección Health Policy Papers 2016-06_GL (2016). [Download]
 • López-Casasnovas, G; "Innovar para la mejora del sistema sanitario" en el Libro "Innovación y solvencia: cara y cruz de la sostenibilidad del sistema sanitario español" Fundación Gaspar Casal 2016; capítulo 2 pag 29-47 [Download]
 • López Casasnovas, G and Nicodemo, C "Transition and Duration in Disability: a New Evidence from Administrative Data", Disability and Health Journal [Download] January 2016 Volume 9, Issue 1, Pages 26-36.
 • López-Casasnovas, G. "Formes de copagaments". Colección Health Policy Papers 2016-05_GL (2016). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "El bienestar desigual, presente y futuro de los derechos y beneficios sociales". Colección Health Policy Papers 2016-04_GL (2016). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "La transmissió intergeneracional de la desigualtat". Colección Health Policy Papers 2016-03_GL (2016). [Download
 • López-Casasnovas, G. "Envejecimiento y cambio de coordenadas demográficas. Algunas reflexiones acerca de su impacto con el gasto sanitario". Colección Health Policy Papers 2016-02_GL (2016). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Revisión del estado del bienestar y anclaje de culturas". Colección Health Policy Papers 2016-01_GL (2016). [Download

2015

 • López-Casasnovas G, Pifarré Arolas H, Udina F "Limited budgets and equality of opportunity in health", 2015 [Download]
 • López-Casasnovas G., Balaguer-Puig M. "Reforming the Welfare State: right, need and desert for a fair allocation of public resources". Colección Health Policy Papers 2015-10_GL_MB (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Recetas para la Sanidad y para el pacto sanitario". Colección Health Policy Papers 2015-09_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Reformar el estado de binestar: derechos, necesidades y méritos para una asignación justa y efectiva de los recursos públicos" Colección Health Policy Papers 2015-08_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "El sistema sanitario en España. Relato de un futuro abierto". Colección Health Policy Papers 2015-07_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Las prestaciones sanitarias en los sistemas públicos". Colección Health Policy Papers 2015-06_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "La reconsideració de la responsabilitat en els resultats de salut". Colección Health Policy Papers 2015-05bis_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "La reconsideración de la responsabilidad en los resultados de salud". Colección Health Policy Papers 2015-05_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas G., Pellisé-Urquiza, L. "Resource allocation and priority setting in health care systems". Colección Health Policy Papers 2015-04_GL_LP (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Clarificar la governança sanitària". Colección Health Policy Papers 2015-03bis_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Clarificar la gobernanza sanitaria". Colección Health Policy Papers 2015-03_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "El interés público en el debate sanitario". Colección Health Policy Papers 2015-02bis_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "L'interès públic en el debat sanitari". Colección Health Policy Papers 2015-02_GL (2015). [Download]
 • López-Casasnovas, G. "Impostos i estils de vida. El cas de l'impost sobre begudes ensucrades". Colección Health Policy Papers 2015-01_GL (2015). [Download

2014

 • López-Casasnovas, G., Roselló-Villalonga, J. "Fiscal Imbalances in Asymmetric Federal Regimes. The Case of Spain". Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 209-(2/2014): 55-97 © 2014, Instituto de Estudios Fiscales DOI: 10.7866/HPE-RPE.14.2.2  [Download]
 • López-Casasnovas. Breve apunte sobre la crisis española. Dendra Médica. Revista de Humanidades 2014;13(1):133-139 [Download]
 • Gil, J, López-Casasnovas G, and Mora T. Taxation of unhealthy consumption food and drinks: an updated literature review. Hacienda Pública Española #207 [Download
 • López-Casasnovas, G. Las AAPP y su reforma en los nuevos escenarios macroeconómicos. ¿Lastre o palanca para el crecimiento? La necesidad de reformar las AAPP y su hoja de ruta. CRES Working Paper #81 [Download
 • Maynou, L, Saez M and López-Casasnovas G. Has the economic crisis widened the intra-urban socioeconomic inequalities in mortality? The case of Barcelona, Spain. Journal of of Epidemiology & Community Health [Download]
 • López-Casasnovas G. La crisis económica española y sus consecuencias sobre el gasto social. Informe SESPAS 2014. Gaceta Sanitaria vol. 28(S1):18–23. [Download]
 • Maynou, L, Saez M, Bacaria J, and López-Casasnovas G. Health inequalities in the European Union: An empirical analysis of the dynamics of regional differences. European Journal of Health Economics (Ref: Ms. No. EJHE-D-13-00232R2) [Download]
 • López-Casasnovas, G, Pifarré i Arolas H, and Udina F. On the implementation of equality of opportunity. CRES Working Paper #79 (January 2014).  [Download
 • López-Casasnovas, G, Maynou-Pujoràs L, and Saez M. Another look at the comparisons of the health systems expenditure indicators.CRES Working Paper #78 (January 2014). [Download][Online version
 • López-Casasnovas, G, and, Rosselló-Villalonga J. Fiscal Imbalances in assymetric federal regimes. The case of Spain. CRES Working Paper #77 (January 2014). [Download]
 • López-Casasnovas, G, and Soley-Bori M. The Socioeconomic Determinants of Health: Economic Growth and Health in the OECD Countries during the Last Three Decades. International Journal of Environmental Research and Public Health (2014):11. [Download

2013

 • López-Casasnovas,  G. GPS per a una (no senzilla) reforma de les administracions públiques. Revista catalana de dret públic. Escola d'Administració Pública de Catalunya, desembre 2013. [Link]
 • López-Casasnovas, G. Polítiques de workfare vs. welfare. Sessió de treball "Les noves polítiques públiques com a palanques per al creixement econòmic". Jornades del Col·legi d'Economistes, novembre 2013. [Download]
 • López-Casasnovas, G. Buscando los términos jusots de la interfaz público-privado en la reforma del Estado del Bienestar. ¿Qué debería cubrir la protección social? Presupuesto y Gasto público 71, pàg 43-60, 2013.[Download]
 • López-Casasnovas, G. Reformant les AA.PP. Memòria de la Cambra de Comerç de Barcelona. 2013.
 • López Casasnovas G. Reconsideraciones de las políticas fiscales y las responsabilidades en salud. Una nota. Estudios de Economía Aplicada. Vol 31 (2), pp. 327-332, 2013. [Download]
 • López Casasnovas G. ¿Cambia la fiscalidad los hábitos de vida? Impuestos para luchar contra la obesidad. Rev Esp Salud Pública. 2013; 87 (6) Provisional. [Download]
 • López-Casasnovas, G, Gil J, and Mora T. Taxation of unhealthy consumption food and drinks: an updated literature review, CRES-UPF Working Paper #75, June 2013. [Download]
 • López-Casasnovas, G.; Rosselló, J.: Una historia interminable. Déficits, disfunciones y carencias del sistema de financiación autonómica, capítol de la revista "Propuestas para la reforma de la financiación autonómica" del Instituto de Estudios Económicos [Download
 • Saurina, C, Bragulat B, Saez M, López-Casasnovas G. Suicides associated with the 2008-10 economic recession in England: new sight, CRES-UPF Working Paper #72, May 2013. [Download
 • López-Casasnovas, G. ¿Cambia la fiscalidad los estilos de vida? Impuestos para luchar contra la obesidad. CRES-UPF Working Paper #71, Mayo 2013. [Download]
 • López-Casasnovas, G, and Soley-Bori M. The socioeconomic determinants of health: economic growth and health in the OECD countries during the last three decades. CRES-UPF Working Paper #70, May 2013. [Download]
 • López-Casasnovas, G. et al. Informe de la comissió d'experts per a la reforma de l'administració pública i el seu sector públic. Maig 2013. [Download]
 • López-Casasnovas, G.  Crisis económica, regresión en renta y desigualdades en salud. CRES-UPF Working Paper #69, Marzo, 2013.[Download]
 • López-Casasnovas, G.  Buscant els termes justos del debat sanitat pública - sanitat provada. CRES-UPF Working Paper #68, Març, 2013. [Download]

2012

 • López-Casasnovas, G.  El análisis coste-beneficio y la toma de decisiones. Presupuesto y Gasto Público 69. Instituto de Estudios Fiscales, 2012. [Download]
 • López-Casasnovas, G.  Repensar el Estado del bienestar: la sostenibilidad del bienestar intergeneracional en España y la OCDE.Ekonomiaz Nº81, 3er cuatrimestre, 2012. [Download]
 • López-Casasnovas, G. , Catia Nicodemo, Helena M. Hernández-Pizarro: Long Term Care: evidence from policy implementation CRES-UPF Working Paper #67 , noviembre 2012.[Download]
 • López-Casasnovas, G., Pellisé L.: El Sistema Sanitario y de Dependencia: Situación y perspectivas. CRES-UPF Working Paper #66. [Download]
 • López-Casasnovas, G. , Catia Nicodemo: Transition probabilities and duration analysis among disability states: some evidence from Spanish data Barcelona GSE Working paper 643, junio 2012. .[Download]
 • López-Casasnovas, G. , Laia Cirera i Crivillé, Marina Soley i Bori: Análisis comparativo de los servicios de atención a la dependencia en España y Suecia. CRES-UPF Working Paper #65, febrero 2012. [Download]
 • López-Casasnovas, G. , Marina Soley i Bori: The economic crisis and its effects on the social determinants of health. Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 201-(2/2012): 113-132. Instituto de Estudios Fiscales. Enero, 2012.  [Download]

2011

 • López-Casasnovas, G. La Ley de Autonomía y Dependencia. Un análisis crítico y recomendaciones para mejorar su aplicación futura.Documentos de Trabajo Fundación CASER-CRES nº3, marzo 2011.[Download]
 • López-Casasnovas, G, Catia Nicodemo La reorientación de la Ley de Dependencia. Propuestas para una nueva agenda. Documentos de Trabajo Fundación CASER-CRES nº6, diciembre 2011. [Download]

2010

 • López-Casasnovas, G. La calidad del gasto público y su influencia en el desarrollo económico:una validación empírica para los países de la OCDE 1970-2005. Hacienda Pública Española / Revista de Economía Pública, 193-(2/2010): 9-48, 2010.[Download]
 • López-Casasnovas, G., Raúl del Pozo Rubio: La protección social de los problemas de dependencia en España. Documentos de Trabajo Fundación CASER-CRES nº1, diciembre 2010.[Download]
 • López-Casasnovas, G. Las cifras del gasto sanitario en su comparativa. Errores y omisiones. Gestión Clínica y Sanitaria, Vol.12, Núm.1, Primavera [Spanish version]
 • López-Casasnovas, G. Reflexions des de l'economia per a la millora de la gestió pública i l'administració dels afers generals. Revista catalana de dret públic, núm.41 [Catalan version]
 • López-Casasnovas, G. "La Ley de Autonomía y Dependencia. Un análisis crítico y recomendaciones para mejorar su aplicación futura", diciembre 2010. CRES-UP Working Paper #66 .

2009

 • López-Casasnovas, G. Autogovern i finançament. [Catalan version]
 • López-Casasnovas, G. Reflexiones sobre el futuro de la sanidad privada en España. [Spanish version]
 • López-Casasnovas, G.; McDaid, David; Costa-Font, Joan. Decentralization and management autonomy? Evidence from the catalonian hospital sector in a decentralized Spain. International Public Management Review 2009; 10(2): 1-2.  [English version]
 • López-Casasnovas, G.; Ferragut, Gabriel; Mosterín, Ana; Nicodemo, Catia. Efectes econòmics de les polítiques d'integració dels immigrants. Paradigmes 2009; (2): 243-253. [Catalan version]
 • López-Casasnovas, G.;  Ponencia de estudio sobre la reactivación de la actividad económica y del empleo en la actual situación de crisis financiera. Comparecencia 20/04/09. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado 2009; (421): 17 [Spanish version]

2008

 • El gasto sanitario en el contexto del gasto social. Un análisis generacional de las tendencias en España en un contexto de envejecimiento demográfico. [Spanish version]
 • Reflexiones sobre aspectos socioeconómicos de la inmigración. [Spanish version]
 • La qualitat de les polítiques públiques i el creixement econòmic. Millorar la gestió per augmentar l'eficiència econòmica i el benestar social.[Catalan version]
 • Pròleg 'A les portes del cel ' de George J.Borjas. Editorial Proa. [Catalan version]
 • El debat sobre les relacions financeres entre Catalunya i Espanya. Els fluxos fiscals de Catalunya amb l'Administració Central: dels estudis de la balança fiscal al debat sobre l'estat actual del finançament autonòmic.[Catalan version]

2007

 • L'impacte de l'envelliment en la poítica econòmica i social reflexions a propòsit de l'aplicació de la nova llei de cobertura de la dependència. [Catalan version]
 • Veinticinco tópicos  sobre desigualdades en salud y en servicios sanitarios. Gestión Clínica y Sanitaria, Vol.9, Núm.4, Invierno[Spanish version]
 • Los nuevos ejes del gasto social: Hacia una perspectiva generacional de las políticas públicas. [Spanish version]
 • Les polítiques de benestar i la seva sostenibilitat. [Catalan version]
 • Converging trends in National Health Service and Social Health Insurance Systems. [English version]
 • Una reflexión sobre la financiación sanitaria y una propuesta de articulación de copagos basados en la renta. [Spanish version]
 • Una reflexió general sobre el finançament sanitari i una proposta d'articulació de copagaments basats en renda. [Catalan version]  
 • La descentralización fiscal en España en la disyuntiva de la nueva financiación autonómica. Algunas reflexiones generales, y específicas al caso de la sanidad. [Spanish version]
 • El paper de l'assegurament sanitari i de la medicina privada  en els sistemes públics de salut. Reflexions per a l'elaboració d'una política sanitària nacional. [Catalan version]
 • Organizational innovations and health care descentralization: a perspective from Spain. Health Economics, Policy and Law, 0: 1–9[English version]
 • Organisational Innovations and Health Care decentralisation: a Catalan and Spanish perspective. [English version]
 • A vueltas con el cálculo del impacto del envejecimiento en el gasto sanitario. Nuevas aportaciones metodológicas para evitar una pista falsa ('Red Herring'). Ageing and Future Health Care Expenditure: A Consistant Aproach L. Steinmann, H. Telser, P. Zweifel, Forum for Health Economics & Policy,Vol. 10,2 [Spanish version]
 • Avaluació i eficiència de la despesa pública en política social. Jornada del Economistes, novembre [Catalan version]
 • El impacto del envejecimiento en la política económica y social.  [Spanish version] [Spanish version]
 • Regulación, innovación y mejora de las prestaciones sanitarias. El sector del medicamento. Gaceta Sanitaria. Elsevier Editorial.[provisional version]
 • La necessitat de repensar el finançament de les universitats. Reflexions entorn de les propostes del nou Llibre Blanc de les universitats catalanes. Ponència sobre El Finançament de les Universitats Catalanes en el futur, por encàrrec de l’Associació Catalana de Universitats Públiques de Catalunya ACUPC, per al Llibre Blanc de Reforma de las Universitats, Juliol [Catalan version]
 • La hipótesis del Welfare Magnet:Inmigración y bienestar.¿Eligen los inmigrantes como países de destino los Estados de Bienestar?. I Encuentro "Inmigración, Economía y Sociedad" Zaragoza, Noviembre [Spanish version]
 • Decentralisation and organisational innovations in health care: lessons from the spanish experience. Health Economics, Policy and Law Health Economics, Policy and Law (2007), 2: 223-232 [English version]
 • Guillem López, Ana Mosterin "The Drift of Public Spending towards the Elderly: A Generational Analysis of the Trend of Public Policies in Spain".Economics Working Paper 1051. Working Paper nº 55. Center for Research in Health and Economics (CRES).

2006

 • Las brechas que van del análisis a la definición de la política pública; de la implementación de la decisión a su evaluación; de la eficacia teórica la efectividad concreta en la gestión pública. [Spanish version]
 • Les prestacions privades en les organitzacions sanitàries públiques. Consideracions econòmiques, polítiques i ètiques. [Catalan version]
 • Las prestaciones privadas en las organizaciones sanitarias públicas. [Spanish version] 
 • Los determinantes de la inmigración internacional en España. [Spanish version]
 • López, Guillem; Vila, Toni. Compareixença dels representants del món acadèmic Sr. Guillem López Casasnovas, de la Universitat Pompeu Fabra; Sr. Toni Vilà, de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de serveis socials (tram. 353-00037/07) (p. 3). Diari de sessions del Parlament de Catalunya. Sèrie C 2006; (370): 3-13. [Catalan version]
 • Análisis económico de la cobertura de la dependencia: Algunas reflexiones sobre las causas y consecuencias de sus déficits, en el contexto general de la crisis del estado de bienestar. Documentación administrativa [0012-4494] López Year:2006 iss:276 pg:65 -80[Spanish version]
 • A multilevel analysis on the determinants on health care expenditure: a note. López Casasnovas G. i Marc Saez. [English version]
 • Les tres K a l'EURAM.Capital humà, capital públic i capital social. [Catalan version]
 • L'estimació dels saldos fiscals i la seva interpretació en l'estudi de les balances fiscals: La utilització de l'enfocament monetari.[Catalan version]
 • L'assegurament en el context general del sistema sanitari. Les dades. [Catalan version]
 • Informe del grupo de trabajo sobre metodología de cálculo de las balanzas fiscales. [Spanish version]
 • Perspectives econòmiques i financeres. La importància del moment per a l'economia catalana. [Catalan version]
 • Els serveis avançats 'de persona a persona' per a la millora de la competivitat de l'economia catalana. [Catalan version]
 • Guillem López, David McDaid and Joan Costa-Font "Health Care Management Autonomy: Evidence from the Catalonian Hospital Sector in a Decentralised Spain".[Published in: Journal of Public Management, forthcoming].Economics Working Paper 993. CRES Working Paper nº 51.
 • Guillem López "Organisational Innovations and Health Care Decentralisation: A Perspective from Spain".[Published in: Journal of Health Economics, Policy and Law, forthcoming].Economics Working Paper 984Working Paper nº 50. Center for Research in Health and Economics (CRES).

 • López- Casasnovas, G. Mosterín, A. "El gasto social ante la evolución demográfica: El papel de las políticas públicas en la redistribución intergeneracional. Algunas referencias específicas a la realidad de Cataluña." Economics Working Paper 983.

2005

 • "Health and Economic Growth: Findings and Policy Implications" by Guillem López-Casasnovas and Berta Rivera and Luis Currais.[English version
 • Economic considerations regarding pharmaceutical expenditure in Spain and its financing.[English version
 • Diversity and regional inequalities: Assessing the outcomes of the Spanish 'system of health care services' by Guillem López-Casasnovas, Joan Costa-i-Font, Ivan Planas-Miret [English version
 • El model econòmic de Catalunya. Quin model? [Catalan version]
 • Barómetro para el Diagnóstico y Estudio de Evolución del Sistema Sanitario Español. Elaborado por el CRES-UPF para la Fundación BBVA by Guillem López and Marc Saez [Spanish version]
 • Una valoración de opciones para la política sanitaria española en un contexto descentralizado. [Catalan version]
 • Estudios socioeconómicos sobre inmigración. [Spanish version]
 • Envejecimiento y dependencia. Situación actual y retos de futuro. 002 Estudios Caixa Catalunya. [Spanish version]
 • Perspectives Econòmiques i Financeres de l'Economia Catalana. La Importància del Moment. Conferència pronunciada el novembre a Caixa Sabadell. [Catalan version]
 • Dotze principis per inspirar la solidaritat interterritorial en un model de finançament autonòmic.[Catalan version]
 • Hipótesis sobre inmigración. [Spanish Version]
 • Pilar García Gómez, Guillem López "Hypothesis on immigration and welfare". Economics Working Paper 905. CRES Working Paper nº 47.
 • Guillem López "La evaluación del gasto sanitario en España en sus niveles y determinantes". Economics Working Paper 810. CRES Working Paper nº 46.

2004

 • La política del medicamento en el contexto de un sistema sanitario multijurisdiccional.[Spanish version]
 • El Déficit Fiscal de una Comunidad Autónoma con la Administración Central: ¿de qué estamos hablando?[Spanish version
 • The effects of poor financial information systems on the long term sustainability of local public services. Empirical evidence from the catalan municipalities by Eugeni García-Alegre and Guillem López-Casasnovas. [English version
 • A vueltas con el aseguramiento sanitario privado. [Spanish version]
 • Fin de legislatura y agenda implícita de política sanitaria by Guillem López-Casasnovas [Spanish version]
 • La gestión sanitaria: orientaciones a futuro para el cambio organizativo, del control y la financiación.[Spanish version]
 • El Gasto Sanitario en España en los nuevos ejes del gasto social. [Spanish Version]
 • El traspàs de les empreses públiques de l’Estat a les comunitats autònomes: un marc general [Catalan version] 
 • Guillem López "La gestión sanitaria: orientaciones a futuro para el cambio organizativo, del control y la financiación". Economics Working Paper 747. Working Paper nº 36 . Center for Research in Health and Economics (CRES). 
 • Eugeni Garcia Alegre and Guillem López "The Effects of Poor Financial Information Systems on the Long Term Sustainability of Local Public Services. Empirical Evidence from the Catalan Municipalities". Economics Working Paper 746. Working Paper nº 35 . Center for Research in Health and Economics (CRES). 
 • Guillem López, Joan Costa-Font and Ivan Planas "Diversity and Regional Inequalities: Assessing the Outcomes of the Spanish 'System of Health Care Services'". Economics Working Paper 745. Working Paper nº 34 . Center for Research in Health and Economics (CRES). 

2003

 • Health care and fiscal decentralisation in Spain.[English version
 • Estudi sobre la viabilitat econòmica de la transformació del peatge directe a les autopistes en peatge indirecte Aproximació als costos i beneficis [Catalan version]
 • "Reflexiones acerca de la nueva financiación autonómica de la sanidad". [Spanish version]. 
 • "Responsabilitats públiques i privades a les respostes davant de les noves necessitats socials" (April) [Catalan version]. 
 • "¿Qué podemos aprender de la experiencia previa? Evaluación de las políticas sanitarias en el Estado de las Autonomías (1979-1999)" Rico Gómez A and López-Casasnovas G. (January) [Spanish version]. 
 • "El envejecimiento demográfico: La perspectiva de la Sanidad". SEMINARIO FCAVN: La evolución demográfica: Impacto en el sistema económico y social. [Spanish version]. 
 • "El valor de la salud" (2003) [Spanish version]. 
 • "Dues dècades d’Administració de la Generalitat de Catalunya: Valoració general dels aspectes pressupostaris -financers i de servei als ciutadans"  [Catalan version]. 
 • "Racionalizar y optimizar el gasto sanitario. Clave de la aportación de la economía de la salud al Bienestar Social" [Spanish version]. 
 • "Finance versus Costs for Teaching Hospitals in Spain" López-Casasnovas G and Saez M. [English version].
 • "Lo público en lo privado (I): Los nuevos paradigmas en la provisión pública de bienes privados preferentes. El caso de la sanidad" [Spanish version].

2002

 • Aproximación al concepto de esfuerzo fiscal. [Spanish version]
 • "The Development of New Regional Health Policies and the Need for Coordination: the Case of the Pharmaceutical Market" [English version]. 
 • "The Devolution of Health Care to the Spanish Regions Reaches the End Point". [English version]. 
 • "La descentralización sanitaria. Lecciones desde la experiencia española" [Spanish version].

2001

 • López-Casasnovas G, Sáez M. "A Multilevel Analysis on the Determinants of Regional Health Care Expenditure. A Note". Economics Working Paper 572. Working Paper nºX. Center for Research in Health and Economics (CRES).
 • "Copayments in European Health Care Systems: the Spanish Approach". López-Casasnovas G and Planas-Miret, I. (November 2001) [English version]

2000

 • López-Nicolás A, Garcia J, López Casasnovas G and Puig-Junoy J. "¿Es posible reducir el gasto sanitario a través del subsidio a los seguros sanitarios privados ? La doble cobertura sanitaria en Catalunya. Estimación de patrones de utilización de servicios sanitarios y simulación de costes asociados a la asistencia...". Economics Working Paper 550. Working Paper nº22, Center for Research in Health and Economics (CRES).
 • Ortún V and López Casasnovas G. "Financiación Capitativa, Articulación entre Niveles Asistenciales y Descentralización de las Organizaciones Sanitarias". Economics Working Paper 523. Working Paper nº17. Center for Research in Health and Economics (CRES). [Published In: Documentos de Trabajo 3, Fundación BBVA, 2002] 
 • López Casasnovas, G. " Financement et Autonomie Fiscale de la Catalogne: Deux Décénnies de Problèmes non Résolus". Economics Working Paper 479. Working Paper nº16. Center for Research in Health and Economics (CRES).

 

Anteriors 2000

 • López-Casasnovas G. "La capitación en la financiación territorial de los servicios públicos transferidos: El caso de la sanidad y de la educación". Economics Working Paper 399. Working Paper nº 10, Center for Research in Health and Economics (CRES).
 • López-Casasnovas G i Puig-Junoy J. "Review of the Literature on Reference Pricing". Economics Working Paper 362. Working Paper nº 9, Center for Research in Health and Economics (CRES).
 • Indicadores de Eficiencia en el Sector Hospitalario by Guillem Lopez and Adam Robert Wagstaff . (March 1992) [Published in Moneda y Credito Vol. 196]. [Ref. 11].
 • Life-time Redistribution Effects of the Spanish Public Pension System by Guillem Lopez-Casasnovas and Joan Gil . (December 1997). [Ref. 242].
 • Finance Versus Costs for Teaching Hospitals in Spain by Guillem López-Casasnovas and Marc Saez . (February 1998) [Centre de Recerca en Economia i Salut (5)]. [Ref. 265].