Ajuts a la llengua catalana Ajuts a la llengua catalana

Premi UPF-Fesoca de la llengua de signes catalana

Universitat Pompeu Fabra - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

Dotació: 

  • Premi al millor treball escrit: 350 € i un diploma acreditatiu
  • Premi al millor treball signat: 350 € i un diploma acreditatiu.

Objectiu

Aquest premi té el propòsit d'incentivar el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana, vinculat al desplegament del perfil formatiu en llengua de signes catalana dels graus en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades.

A qui s'adreça

Estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

Premi Cum Laude

Xarxa Vives

Dotació: 6.000 €, publicació de l'obra i difusió entre els col·laboradors de la Xarxa Vives

Objectiu

Premiar les obres de recerca escrites en català. S’atorguen premis a dues modalitats: Humanitats (anual) i Dret i Economia (biennal).

A qui s'adreça

Investigadors que hagin redactat la tesi doctoral en català, l'hagin defensat enguany i hagin obtingut la qualificació de "Cum Laude".

7è Premi Ramon Casanovas

Òmnium Cultural del Vallès Oriental

Dotació: 1.000 €

Objectiu

Reconèixer les accions i iniciatives cíviques, individuals o col·lectives, o d’empreses a favor de la presència, l’ús i el prestigi públic de la llengua catalana.

A qui s'adreça

Públic en general

17è Premi Jaume Camp de Sociolingüística 2017

Òmnium Cultural del Vallès Oriental

Dotació: 3.000 €

Objectiu

Guardonar el millor treball d’investigació sobre sociolingüística, sigui des d’una perspectiva sincrònica o històrica, teòrica o aplicada, demolingüística o etnogràfica, referida a qualsevol àmbit geogràfic dels Països Catalans.

A qui s'adreça

Públic en general

Subvencions de l'Institut Ramon Llull

Institut Ramon Llull

Dotació: variable

Objectiu

Promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes.

A qui s'adreça

Públic en general

Premis Pompeu Fabra

Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya

Dotació: no té dotació econòmica

Objectiu

Reconèixer la tasca de persones físiques o jurídiques en la projecció social de la llengua catalana en diferents àmbits i fomentar l'acció de la societat civil en l'impuls del català en els sectors de regulació privada.

A qui s'adreça

Públic en general

Premi de traducció literària

Fundació Ramon Llull

Dotació: 4.000€

Objectiu

Reconèixer la millor traducció literària del català publicada l’any anterior al de la convocatòria.

A qui s'adreça

Traductors/es que tinguin obra traduïda del català i publicada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, d’autoria exclusiva del traductor.

Dotzena edició dels Premis Llanterna Digital de curtmetratges en català i en occità

Serveis lingüístics de Lleida

Dotació: productes audiovisuals per a les dues primeres categories i 700€ per les altres dues.

Objectiu

Guardonar curtmetratges en català i occità  presentats juntament amb una reflexió sobre la llengua, feta amb enginy i originalitat, aprofitant el potencial dels mitjans digitals, amb qualitat artística.

A qui s'adreça

Hi ha quatre categories: Centres d'educació primària, Centres d'educació secundària, Membres de la comunitat universitària i Oberta.

Altres ajuts Altres ajuts

Premi UPF al millor treball de recerca en l’àmbit de les llengües i el llenguatge

Universitat Pompeu Fabra - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

Dotació:

  • Premi al millor treball: 350 € i un diploma acreditatiu.
  • Menció especial: un val per l'import de 100 € i un diploma acreditatiu

Objectius

El Premi està vinculat als estudis de Llengües Aplicades i Traducció i Interpretació. S'atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d'estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent als centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

A qui s'adreça

Estudiants de batxillerat

Concurs de Traducció

Universitat Pompeu Fabra - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

Dotació: variable

Objectius

 Il·lustrar la vitalitat de l'ensenyament del francès i l’alemany i promoure el multilingüisme a casa nostra. També té com a objectiu introduir la pràctica de la traducció de la llengua estrangera als centres de secundària per destacarne la importància en la nostra societat

A qui s'adreça

Estudiants de tercer i quart d'ESO, d'una banda, i de primer i segon de Batxillerat, de l'altra, de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.

Jornada Batxibac

Universitat Pompeu Fabra  - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge

Dotació: no té dotació econòmica

Objectiu

Batxibac permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. 

A qui s'adreça

Estudiants de batxillerat

Premi de foment del multilingüisme

Universitat Pompeu Fabra

Dotació: variable

Objectiu

L'objectiu del Premi de Foment del Multilingüisme és incentivar l'adquisició de competències en llengües estrangeres -normalment diferents de l'anglès- dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i alhora promoure la realització de la Prova de Certificació de la Competència Lingüística en anglès, perquè els estudiants puguin acreditar el seu nivell d'anglès.

A qui s'adreça

  • Estudiants de qualsevol ensenyament de grau dels centres integrats de la Universitat Pompeu Fabra que hagin realitzat la Prova de Certificació de la Competència Lingüística en anglès en la convocatòria immediatament anterior a la convocatòria del premi.
  • S'estableix un límit màxim de 15 premis en el conjunt de la Universitat i un màxim de 3 premis per a estudiants que pertanyin a una mateixa titulació de grau.
  • Excepcionalment, en la primera convocatòria del Premi, podran participar els estudiants que ja hagin realitzat la Prova de Certificació de la Competència Lingüística durant el curs 2009-2010.

Premi Internacional Linguapax

Linguapax

Dotació: 6.000 €

Objectiu

Reconèixer l’acció duta a terme des de diferents àmbits a favor de la preservació de la diversitat lingüística, de la revitalització i reactivació de comunitats lingüístiques i de la promoció del multilingüisme.

A qui s'adreça

Entitats, col·lectius o membres individuals de la comunitat acadèmica i de la societat civil que hagin destacat en accions relacionades amb el multilingüisme.

INTERLINGUA 2017

Departament d'Empresa i Coneixement, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i Secretaria d'Universitats i Recerca

Dotació: variable

Objectiu

Concedir ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari.

A qui s'adreça

Universitats de Catalunya

Premi de llengua Ramon Llull

Fundació Congrés de Cultura Catalana i la Fundació Ramon Llull

Dotació: 6.000€

Objectiu

Reconèixer el conjunt d’una obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o una institució de fora del domini lingüístic que s’hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes en el seu país.

A qui s'adreça

Persones físiques o jurídiques de l'àmbit internacional

Ajuts Parla 3

Generalitat de Catalunya i AGAUR

Dotació: variable

Objectiu

Finançar les matrícules de cursos d'idiomes i proves certificadores als estudiants de les universitats catalanes que desitgin acreditar el nivell B2 d'una llengua estrangera per tal de complir amb el requisit de la Generalitat.

A qui s'adreça

Estudiants de les universitats catalanes

Premi Joshua A. Fishman 2018

De Gruyter

Dotació: 3.000 €

Objectiu

Premiar la millor dissertació recent inèdita sobre un tema relacionat amb la sociologia del llenguatge.

A qui s'adreça

Estudiants (sociologia)

IV Concurs d'(auto)biografies lingüístiques

Fundació Aurèlia Figueras, GELA i Xarxa Vives

Dotació: 3.000 €

Objectiu

L’objectiu d’aquest projecte és crear un fons documental a partir d'autobiografies lingüístiques.

A qui s'adreça

Públic en general