Neómetro - La medición de la neologicidad y la diccionariabilidad de los neologismos del español

 • Enitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2016-79129-P)
 • Durada: 2017-2020
 • Investigadors principals: Judit Freixa i Sergi Torner 

JUNTS. Superant barreres socioeducatives i afavorint l'alfabetització en salut: intervenció sobre les interferències i dificultats de comprensió d'informació i documentació dirigida a famílies d'infants afectats per malalties minoritàries

 • Enitat finançadora: Obra Social Fundació la Caixa
 • Durada: 2016-2018
 • Investigadors principals: Rosa Estopà i Manuel Armayones

NADIC - Neologismes per a l'actualització del diccionari normatiu

 • Enitat finançadora: Institut d'Estudis Catalans (PR2015-S04-FREIXA)
 • Durada: 2015-2017
 • Investigador principal: Judit Freixa

Grup de recerca consolidat IULATERM (Lèxic i Tecnologia)

 • Enitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universiaris i de Recerca (2014 SGR 946)
 • Durada: 2014-2018
 • Investigador principal: Mercè Lorente

APLE2. Neologismos generales y neologismos especializados: análisis y contraste desde el punto de vista de su producción, recepción y circulación social

 • Enitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2012-37260)
 • Durada: 2013-2016
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

APLE. Procesos de actualización del léxico del español a partir de la prensa editada en Cataluña

 • Enitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2009-12188-C05-01)
 • Durada: 2010-2012
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Grup de Recerca IULATERM (Lèxic i Terminologia)

 • Enitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (2009SGR1306)
 • Durada: 2009-2013
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

NEOXOC, desenvolupament d'una xarxa d'observatoris de neologia de les varietats geolectals del català

 • Enitat finançadora: Institut d'Estudis Catalans 
 • Durada: 2008-2010
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Iberian neology (a previous project for Neorom on neology of romance languages): contrastive studies about portuguese, spanish and catalan neologisms

 • Enitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
 • Durada: 2007
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Fundamentos, estrategias y herramientas para el procesamiento y extracción automáticos de información especializada

 • Enitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (HUM2006-09458)
 • Durada: 2006-2009
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Grup IULATERM

 • Enitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (2005 SGR 00232)
 • Durada: 2005-2009
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Desenvolupament d'una plataforma de treball en xarxa via Internet en neologia catalana i millora de les estratègies de detecció automàtica de neologismes

 • Enitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
 • Durada: 2005-2006
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Cooperació en Neologia Catalana: desenvolupament d'una plataforma de treball en xarxa via Internet

 • Enitat finançadora:  Institut d'Estudis Catalans (Projectes de recerca bàsica o aplicada)
 • Durada:  2005-2007
 • Investigador principal: M. Teres Cabré

Fundamentos, estratégias y herramientas para el procesamiento y extracción automáticos de la información especializada

 • Enitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BFF2003-02111)
 • Durada: 2003-2006
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

TEXTERM 2. Fundamentos, estrategias y herramientas para el procesamiento y extracción automática de información especializada

 • Enitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
 • Durada: 2003-2006
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Xarxa temàtica de coneixement, llenguatge i discurs especialitzat 

 • Enitat finançadora: Generalitat de Catalunya. DURSI
 • Durada: 2002-2003
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Textos especialitzats i terminologia: selecció i recuperació automàtiques de la informació

 • Enitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BFF2000-0841)
 • Durada: 2001-2003
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

IULATERM: Lèxic, terminologia i discurs especialitzat

 • Enitat finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
 • Durada: 2000-2004
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

ALETERM, Red de Formación en Terminología 

 • Enitat finançadora: Programa de Cooperación Interuniversitaria / E.AL.98 de la Agencia Esp
 • Durada: 1999-2002

La terminologia científico-tècnica: reconeixement, anàlisi i extracció d'informació formal i semàntica

 • Enitat finançadora: Dirección General de Enseñanza Superior (PB96-0293)
 • Durada: 1997-2000
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Xarxa temàtica de Lingüística Aplicada

 • Enitat finançadora: Generalitat de Catalunya
 • Durada: 1995-1996
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Corpus textual plurilingüe especialitzat

 • Enitat finançadora: Comissió Interdep. de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat
 • Durada: 1994-1997
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré

Xarxa temàtica de Lingüística Aplicada

 • Durada: 1994-1995
 • Investigador principal: M. Teresa Cabré