Grau en Llengües Aplicades, Facultat de Traducció i Interpretació i Estudis de Comunicació Audiovisual. Universitat Pompeu Fabra 

  • Textos d'Especialitat i Terminologia (3r)
  • Lèxic (4t)

Grau en Traducció i Interpretació, Facultat de Traducció i Interpretació i Estudis de Comunicació Audiovisual. Universitat Pompeu Fabra 

  • Traducció Avançada Espanyol-Català (4t)
  • Lèxic (4t)

Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada, Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Universitat Pompeu Fabra 

  • Neologia i Terminologia

Online Master in Terminology, Institut de Lingüística Aplicada (IULA-CER), Universitat Pompeu Fabra

  • Workshop: Neology

Máster Online en Terminología, Institut de Lingüística Aplicada (IULA-CER), Universitat Pompeu Fabra

  • Fundamentos de la Terminología