Beques i premis

I Premi Internacional de Terminologia 2003 (International Terminology Award ARD 2003)
European Association for Terminology (EAFT), International Information Centre for Terminology (Infoterm) i International Network for Terminology (TermNet)
Premi a la recerca en Terminologia teòrica per la tesi doctoral La variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d’especialització de l’àrea de medi ambient

I Premi “Antoni M. Badia i Margarit” 
Institut de Sociolingüística Catalana i Institut d'Estudis Catalans
Premi a la recerca empírica en sociolingüística per l’obra Oral-ment. Estudis de variació funcional (colectiu d’autors “La Funcional”)

Menció d’honor al “Projet Barça” 
VII Gala des Mérites du français dans les technologies de l’information 
Office québécois de la langue française, en col·laboració amb la Fédération de l’informatique du Québec, l’Alliance numériQC, el CEFRIO, el Réseau inter logiQ y l’ Association des industries de la langue Oficina.

Beca per a la realització del treball d’investigació sociolingüística "Exigència del català a les demandes de treball"
Institut de Sociolingüística Catalana, Direcció General de Política Lingüística de Catalunya
Període: 1990

Beca per a la realització del treball d’investigació sociolingüística "Estudi comparatiu de l'exigència del català a les demandes de treball durant l'any 1990 i la dècada dels 80" 
Institut de Sociolingüística Catalana, Direcció General de Política Lingüística de Catalunya 

 

Estades a l'estranger

CIRAL, Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Activités Langagières, Université Laval (Quebec, Canadá). 
Estada postdoctoral. Tema: Terminologia i variació terminològica.
Període: 9 de maig a 23 de juny de 2003.

 

Participació en comitès científics de revistes

  • Revista Signos (lingüística): ISSN: 0035-0451, 0718-0934, ICDS=9.977
  • Meta (traducció): ISSN: 0026-0452, ICDS=7.977
  • Neologica (neologia):  ISSN: 1965-2542
  • Linguistica Antverpiensia (lingüística): ISSN0304-2294, ICDS=9.977
  • Revista Debate Terminológico (terminologia): 1813-1867, ICDS=2,5
  • Estudos de Lingüistica Galega (lingüística): ISSN: 1989-578X, 1889-2566, ICDS=7.278

 

Participació en comitès científics de jornadas, congressos i col·loquis

Membre del comitè científic de La néologie en terminologie. París (França) (2016).

Membre del comitè científic del III Congreso Internacional de Neología en las lenguas románicas. Salamanca (Espanya) (2015).

Membre del comitè científic del CHAT  2012:  The  Second  Workshop  on  Creation, Harmonization  and Application of Terminology Resources. Madrid (Espanya) (2012).

Membre del comitè científic del II Congreso Internacional de Neología en las lenguas románicas. Sao Paulo (Brasil) (2011).

Membre del comitè científic del 18th  International  Conference  Nordic  Conference  of  Computational Linguistics. Riga (Letonia) (2011).

Membre del comitè científic de Colloque Terminologie: approches transdisciplinaires. Université du Québec en Outaouais. Gatineau (Canadà) (2007).

Membre del comitè científic del III Congrés Internacional de Traducció Especialitzada. Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona (Espanya) (2004).

Membre del comitè científic del II Congrés Internacional de Traducció Especialitzada. Facultat de Traducció i Interpretació, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona (Espanya) (2002).

Membre del comitè científic de la I Jornada de Terminologia i Documentació. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, Observatori de la Comunicació Científica, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona (Espanya) (2000).

 

Membre d'associacions

Membre institucional de la Red Iberoamericana de Terminología (RITerm)
Des de 1994 com a membre de l’IULA

Membre institucional de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter)
Des de 1994 com a membre de l’IULA

Membre institucional de la Asociación Española de Terminología (AETER)
Des de 1997 com a membre de l’IULA

Membre individual fundador de l'Associació Catalana de Terminologia (ACATERM)
Des de 2002