Participació en xarxes de docència

ALETERM, Xarxa de Formació en Terminologia
Xarxa de docència en terminologia, de nivell de postgrau (màster i doctorat) cooperada per universitats espanyoles i de països llatinoamericans.

 • Entitat finançadora: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
 • Grup coordinador: IULATERM de l'IULA-UPF
 • Investigadora principal: Dra. M. Teresa Cabré
 • Període: 1999-2002 (nº E.AL.98/00237)

 

Projectes d'innovació docent

L'aprenentatge dels discurs especialitzat en l'horitzó de bolonya: recursos tecnològics per al desenvolupament del treball autònom i del treball cooperatiu

 • Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents (2005). Modalitat B (abril 2005). 
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

L'aprenentatge dels discurs especialitzat en l'horitzó de bolonya: recursos tecnològics per al desenvolupament del treball autònom i del treball cooperatiu

 • Projectes per a la millora de Qualitat Docent de les Universitats de Catalunya. MQD 2005 de l’AGAUR (març 2005) 
 • Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya

Experimentació bolonya de la docència de terminologia II

 • Projecte d’innovació docent. Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents (2005) de la Universitat Pompeu Fabra. Modalitat A
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

La docència de terminologia en l'horitzó de bolonya: cap a l'ensenyament semipresencial, l'aprenentatge cooperatiu i la inserció professional

 • Projectes per a la millora de Qualitat Docent de les Universitats de Catalunya 
 • MQD 2004 de AGAUR
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

Actualització i manteniment del banc de dades terminològiques de la Facultat de Traducció i nterpretació

 • Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents(2005) de la Universitat Pompeu Fabra. Modalitat E
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

Actualització i manteniment del banc de dades terminològiques de la Facultat de Traducció i Interpretació

 • Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents (2002-03) de la Universitat Pompeu Fabra. Modalitat E
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

Creació del banc de dades terminològiques de la Facultat de Traducció i Interpretació

 • Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents (2001-02) de la Universitat Pompeu Fabra. Modalitat E 
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

Integració de la docència de terminologia i traducció a la Facultat de Traducció i Interpretació

 • Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents (2000-2001)
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

Integració de la docència de terminologia i traducció a la Facultat de Traducció i Interpretació

 • Pla de mesures de suport a la innovació i la qualitat docents (1999-2000)
 • Entitat finançadora: Universitat Pompeu Fabra

Implementació de vocabularis multilingües a Internet 

 • Projecte finançat per la Direcció General de Política Lingüística, en el marc dels Projectes de Normalització Lingüística de la UPF (2000) de la Generalitat de Catalunya. 
 • Entitat finançadora: Direcció General de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya.