Vinculació acadèmica

  • Professora titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Universitat Pompeu Fabra)
  • Directora de l'Observatori de Neologia (Institut de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra)
  • Investigadora principal del grup de recerca IULATERM (Institut de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra)

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana, 1988
  • Postgrau de Traducció Juridicoadministrativa, Escola d'Administració Pública de Catalunya - Universitat Autònoma de Barcelona, 1990
  • Doctora en Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2002

Línies de recerca

  • Neologia
  • Lexicografia
  • Terminologia
  • Variació lingüística

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 935 421 254

Google Scholar ORCID Portal de producció científica Research ID Scopus