PPC

No s'han trobat resultats

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. Iberoamericana Vervuert; 2022.

Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Category Change. Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Dictionarization of Catalan Neologisms. Peter Lang International; 2022.

Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Dictionarization of Catalan Neologisms. Peter Lang International; 2022.

Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017.

Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015.

Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrès Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitària; 2010.

Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Tebé, Carles. Terminología y conocimiento especializado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra; 2003.

Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet. La neologia en el tombant de segle: I Simposi sobre Neologia (18 de desembre de 1998), I Seminari de Neologia (17 de febrer de 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra; 2000.

Freixa, Judit; Freixa, M. Goretti. Exigència de català a les demandes de treball. Barcelona: Servei de Llengua. Universitat de Barcelona; 1993.