PPC

No s'han trobat resultats

Fargas, Xavier; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Rusinés, Ernest. Taula rodona: Descripció i norma en la incorporació de manlleus al català. Dins: Lloret, Maria-Rosa; Pons-Moll, Clàudia (ed.). L'adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques.. 1 ed. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2021. p. 175-198.

Bueno, Pedro J.; Freixa, Judit. Terminología, neología y traducción. Dins: Guerrero, G; Pérez-Lagos, F.. Terminología, neología y traducción. 1 ed. Comares; 2020. p. 1-20.

Freixa Aymerich, Judit. Precandidato, un buen aspirante para el diccionario. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. 1 ed. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 102-104.

Freixa Aymerich, Judit. El fotoperiodismo no es lexicográfico. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. 1 ed. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 189-190.

Freixa Aymerich, Judit. Un neologismo heroico: superhéroe. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. 1 ed. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 172-174.

Freixa Aymerich, Judit. Anticrisis, un neologismo que ya no lo es. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. 1 ed. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 137-139.

Freixa Aymerich, Judit. Antiedad, un neologismo contra el envejecimiento. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. 1 ed. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 34-36.

Freixa Aymerich, Judit. Tendències actuals en neologia catalana: innovar o copiar?. Dins: Fargas Valero, F. Xavier; TERMCAT. Creació terminològica: de Llull a les xarxes socials. 1 ed. Terminàlia; 2017. p. 35-92.

Freixa, Judit; Fernández-Silva, Sabela. Terminological variation and the unsaturability of concepts. Dins: Drouin, Patrick; Francoeur, Aline; Humbley, John; Picton, Aurélie (ed.). Multiple Perspectives on Terminological Variation. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company; 2017. p. 155-181.

Barrera, Mariona; Freixa, Judit; Ramon, Ariadna; Soler, Carla. La intensificació positiva en neologia catalana (superfort, megacrac, ultraindepe i altres herbes). Dins: Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà. 1 ed. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra; 2016. p. 115-126.

Freixa, Judit. Terminologia. Dins: Gutierrez-Rexach, Javier (ed.). Enciclopedia de Lingüística Hispánica Volume I. 1 ed. Routledge, London; 2016. p. 326-333.

Freixa, Judit. Paraules per al futur. Dins: Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà. 1 ed. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra; 2016. p. 13-18.

Freixa, Judit. Reagrupamiento lexicográfico de neologismos frecuentes. Dins: Bernal, Elisenda; Torner, Sergi (ed.). Relaciones morfológicas y diccionario. 1 ed. A Coruña: Universidade da Coruña; 2016. p. 95-112.

Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit. Presentació. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 9-11.

Bernal, Elisenda; Font, Marc; Freixa, Judit. Annex. Paraules del català actual: selecció de neologismes lexicogràfics. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 191-285.

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Llopart, Elisabet. La neologia per truncació (abreviació, acronímia i siglació). Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 99-118.

Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit. Observacions sobre la innovació lèxica catalana: conclusions. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 171-182.

Freixa, Judit; Rojas, Sandra. La neologia per sintagmació. Dins: Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana. 1 ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; 2015. p. 83-97.

Cañete, Paola; Freixa, Judit. Filtros de neologicidad e inclusión lexicográfica. Dins: Camus Bergareche, Bruno. Morfología y diccionarios. 1 ed. Universidade da Coruña. Anexos de Revista de lexicografía, 31.; 2014. p. 9-18.

Fernández-Silva, Sabela; Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa. A method for analysing the dynamics of naming from a monolingual and multilingual perspective. Dins: Temmerman, Rita; van Campenhoudt, Marc (ed.). Dynamics and terminology: an interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. 1 ed. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company; 2014. p. 183-211.