PPC

No s'han trobat resultats

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit. Anglicismos en los medios de comunicación. Dins: Rodríguez González, Félix. Anglicismos en el español contemporáneo. Una visión panorámica. Peter Lang; 2022. p. 45-64.

Bueno, Pedro J.; Freixa, Judit. Lexicographic detection and representation of Spanish neologisms in the COVID-19 pandemic. Dins: Klosa-Kückelhaus, Annette; Kernerman, Ilan (eds.). Lexicography of Coronavirus-related Neologisms. Berlin: De Gruyter; 2022. p. 73-92.

Freixa, Judit. The Dictionarisation of Neologisms: The NADIC as a Model. Dins: Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Category Change. Freixa, Judit; Guardiola, M. Isabel; Martines, Josep; Montané, Amor (eds.). Dictionarization of Catalan Neologisms. Peter Lang International; 2022. p. 15-40.

Freixa, Judit. El proceso neológico. Dins: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. Iberoamericana Vervuert; 2022. p. 51-71.

Freixa, Judit. Causes of terminological variation. Dins: Faber, Pamela; L¿Homme, Marie-Claude. Theoretical Perspectives on Terminology. John Benjamins Publishing Company; 2022. p. 399-420.

Freixa, Judit; Monterrubio, Juan Miguel. Neologicidad y diccionariabilidad: anàlisis de los neologismos con ciber-El proceso neológico. Dins: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (eds.).. La neología del español: del uso al diccionario. Iberoamericana Vervuert; 2022. p. 361-371.

Bueno, Pedro J.; Freixa, Judit. Terminología, neología y traducción. Dins: Guerrero, G; Pérez-Lagos, F.. Terminología, neología y traducción. Comares; 2021. p. 1-20.

Fargas, Xavier; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Rusinés, Ernest. Taula rodona: Descripció i norma en la incorporació de manlleus al català. Dins: Lloret, Maria-Rosa; Pons-Moll, Clàudia (ed.). L'adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques.. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2021. p. 175-198.

Uirion, Jean; Freixa, Judit. Les politiques terminologiques dans les langues minorisées. Étude comparée de la Catalogne et du Québec. Dins: Agost, Rosa; Rouz, David. Traductologie, terminologie et traduction. 2021. p. 35-50.

Freixa Aymerich, Judit. Un neologismo heroico: superhéroe. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 172-174.

Freixa Aymerich, Judit. El fotoperiodismo no es lexicográfico. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 189-190.

Freixa Aymerich, Judit. Antiedad, un neologismo contra el envejecimiento. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 34-36.

Freixa Aymerich, Judit. Precandidato, un buen aspirante para el diccionario. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 102-104.

Freixa Aymerich, Judit. Anticrisis, un neologismo que ya no lo es. Dins: Adelstein, Andreína; Freixa Aymerich, Judit et al.. Antiedad, pansexual, fracking y otras palabras recientes del español de América y España. Buenos Aires: Ediciones UNGS; 2017. p. 137-139.

Freixa Aymerich, Judit. Tendències actuals en neologia catalana: innovar o copiar?. Dins: Fargas Valero, F. Xavier; TERMCAT. Creació terminològica: de Llull a les xarxes socials. Terminàlia; 2017. p. 35-92.

Freixa, Judit; Fernández-Silva, Sabela. Terminological variation and the unsaturability of concepts. Dins: Drouin, Patrick; Francoeur, Aline; Humbley, John; Picton, Aurélie (ed.). Multiple Perspectives on Terminological Variation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company; 2017. p. 155-181.

Barrera, Mariona; Freixa, Judit; Ramon, Ariadna; Soler, Carla. La intensificació positiva en neologia catalana (superfort, megacrac, ultraindepe i altres herbes). Dins: Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra; 2016. p. 115-126.

Freixa, Judit. Terminologia. Dins: Gutierrez-Rexach, Javier (ed.). Enciclopedia de Lingüística Hispánica Volume I. Routledge, London; 2016. p. 326-333.

Freixa, Judit. Paraules per al futur. Dins: Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà. Barcelona: Institut de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra; 2016. p. 13-18.

Freixa, Judit. Reagrupamiento lexicográfico de neologismos frecuentes. Dins: Bernal, Elisenda; Torner, Sergi (ed.). Relaciones morfológicas y diccionario. A Coruña: Universidade da Coruña; 2016. p. 95-112.