Vinculació acadèmica

 • Professora titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Universitat Pompeu Fabra)
 • Vicedegana d'Ordenació Acadèmica de la Facultat de Traducció i Interpretació (Universitat Pompeu Fabra)
 • Coordinadora de l'Observatori de Neologia (Institut de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra)
 • Investigadora del grup de recerca consolidat IULATERM (Lèxic i Tecnologia - 2014SGR946) (Institut de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra)

Formació acadèmica

 • Llicenciada en Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana, 1988
 • Postgrau de Traducció Juridicoadministrativa, Escola d'Administració Pública de Catalunya - Universitat Autònoma de Barcelona, 1990
 • Doctora en Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2002

Línies de recerca

 • Neologia
 • Terminologia
 • Variació lingüística
 • Lexicografia

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 935 421 254

Google Scholar ORCID Portal de producció científica Research ID Scopus