Presentació

La Xarxa temàtica de Lexicografia (XT97 00039 i 2000XT 00063) es va constituir l'any 1997 amb els objectius d'establir col·laboracions puntuals amb altres grups de recerca que oferien ensenyament de lexicografia, i establir també un seminari continu que seguís els projectes que es realitzaven en les diferents especialitats: diccionaris generals (del català, castellà, francès, anglès, etc.), lexicografia bilingüe i lexicografia dialectal, lexicografia d'aprenentatge.

Per tal de promoure la recerca conjunta en lexicografia, la Xarxa temàtica de Lexicografia va organitzar les Jornades de lexicografia que comptaven amb la participació d'investigadors dels grups que componien la Xarxa, els resultats de les quals es van publicar a:

Alsina, Victòria; DeCesaris, Janet (ed.) (2001). Estudis de lexicografia 1999-2000. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. ISBN: 84-477-0757-1. [181 p.].

Bernal, Elisenda; Torner, Sergi; DeCesaris, Janet (ed.) (2010). Estudis de lexicografia 2003-2005. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. ISBN: 978-84-92707-63-8. [320 p.].

Grups

Els grups de recerca que formaven part de la Xarxa temàtica de Lexicografia són els següents:

 • Grup Infolex (Institut Universitari de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra). IP: M. Paz Battaner.
 • Grup de recerca de les Oficines Lexicogràfiques (Institut d'Estudis Catalans). IP: Joaquim Rafel Fontanals.
 • Grupo de Lexicología y Lexicología (Universidad de Málaga i Universidad Complutense de Madrid). IP: Gloria Corpas Pastor i Manuel Alvar Ezquerra.
 • Centro de Investigaciones sobre el Léxico de la Universidad de Salamanca (CILUS) (Universidad de Salamanca). IP: M. José Antonio Pascual Rodríguez.
 • Equip d'Investigació en Lexicologia i Lingüística Aplicada (Universitat de Lleida). IP: Ángeles Calero Fernández.
 • Seminari de Filologia i Informàtica (Universitat Autònoma de Barcelona). IP: Gloria Claveria Nadal.
 • Grup de Recerca en Lèxic Tècnic al s. XIX (Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona). IP: Cecili Garriga Escribano.
 • Grup de Recerca en Lexicologia i Lexicografia (Universitat Rovira i Virgili). IP: Esther Forgas Berdet.
 • Departamento de Lingüística Aplicada. Lenguas Románicas (Universität Augsburg). IP: Reinhold Werner.
 • Centre de Recherce en Terminologie et Traduction (Université Lumière Lyon 2). IP: Henri Béjoint.
 • Seminario de Lexicografía Hispánica (Universidad de Jaén). IP: Ignacio Ahumada.