Objectius

  1. Investigar la naturalesa i el desenvolupament de les pràctiques plurilingües dels estudiants universitaris, així com els factors impulsors i dissuasius individuals i contextuals. (Objectiu de recerca 1).
  2. Investigar la naturalesa i el desenvolupament de les actituds vers les llengües i la interculturalitat (i.e. la postura internacional i la sensibilitat intercultural) d'estudiants universitaris, així com els factors impulsors i dissuasius individuals i contextuals. (Objectiu de recerca 2).
  3. Fer recomanacions, basades en la recerca, per a polítiques lingüístiques plurilingües de l'educació superior considerant qüestions d'inclusió, equitat, diversitat i interculturalitat a l'aula, i provar l'efectivitat d'aquestes recomanacions. (Objectiu de Transferència 3).

Metodologia

El projecte es desenvoluparà amb una perspectiva interdisciplinària que combina quatre enfocaments: (1) sociolingüística, que investiga la relació entre les pràctiques lingüístiques i el context social, la llengua en el context d’una trajectòria lingüística, social i educativa individual, i els efectes de les polítiques lingüístiques sobre l’ús del llenguatge; (2) sociolingüística educativa, que explora la relació entre les pràctiques i actituds lingüístiques i el context educatiu dels parlants com a espai de socialització i interacció; (3) adquisició del llenguatge, que investiga el desenvolupament del llenguatge en un idioma addicional i els factors individuals i contextuals que l'afecten; i (4) psicologia social, que investiga les actituds envers les llengües i la comunitat internacional (és a dir, la postura internacional i la sensibilitat intercultural) i el paper de les xarxes socials.

L'ús de marcs teòrics i enfocaments disciplinaris complementaris requereix l'aplicació d'un enfocament de mètodes mixtos que inclogui metodologies tant quantitatives com qualitatives. L'aplicació amb èxit d'aquests mètodes està garantida per l'experiència del nostre equip a: (a) sociolingüística i sociolingüística educativa, amb èmfasi en l'exploració etnogràfica de les pràctiques lingüístiques, les actituds lingüístiques i les afiliacions identitàries; (b) adquisició del llenguatge, amb focus en el desenvolupament de l'anglès i les diferències desencadenades pels contextos d'aprenentatge; i (c) psicologia social, amb un enfocament a la interculturalitat, la motivació, l'autoconcepte i les xarxes.

Realitzarem un estudi de cas d'un grup d'estudiants que exemplifiquin la població del nostre interès. Els nostres mètodes de recollida de dades qualitatives han estat emprats prèviament en estudis sociolingüístics i educatius sobre actituds i pràctiques lingüístiques. Aquest enfocament s'enriquirà amb mètodes utilitzats en la investigació quantitativa experimental utilitzada en psicologia social i adquisició del llenguatge. El disseny inclourà un grup de control, qüestionaris i la recopilació de dades lingüístiques. Inclourà un component longitudinal per documentar el desenvolupament (o la seva absència) de les actituds lingüístiques, en general, aquelles envers l'anglès i envers la comunitat internacional. L'anàlisi qualitativa i quantitativa de les dades del paisatge lingüístic contribuirà a estudiar el context.

La riquesa del nostre aparell metodològic no només la proporciona una àmplia varietat de mètodes de recopilació sinó també d'anàlisi: (1) anàlisi temàtica d'entrevistes; (2) estadística descriptiva aplicada a qüestionaris, dades del panorama lingüístic i el generador de xarxes socials; i (3) estadística inferencial aplicada a qüestionaris i dades lingüístiques. Aquest enfocament multifacètic facilita (a) la triangulació de dades, (b) l'exploració de factors dissuasius i impulsors individuals i contextuals, i (c) l'assoliment ben fonamentat del nostre objectiu de transferència.

Ètica i consentiment informat

Aquest projecte ha rebut el certificat de revisió ètica de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes de la Universitat Pompeu Fabra (núm. 322, 22/març/2024). Enllaç al document aquí.

Per participar en el projecte caldrà emplenar el formulari de consentiment i enviar-lo a la investigadora principal, Mireia Trenchs. Els formularis de consentiment estaran disponibles aquí quan comenci la recopilació de dades: Informació i formulari per participar.