El Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ofereix la possibilitat de realitzar estades de recerca a recercadors d'altres centres estatals i internacionals a través del Programa de Recercadors Visitants de la UPF (Visitings Scholars).

Grups i centres de recerca del Departament d'Humanitats:

El Programa de Recercadors Visitants de la UPF defineix dos tipus de recercadors visitants:

  • Recercador visitant predoctoral: investigadors en formació
  • Recercador visitant postdoctoral

 

Procés d'acollida:

Per esdevenir recercador visitant del Departament d'Humanitats cal l'aval d'un professor permanent o d'un investigador amb vinculació al departament així com la conformitat del director del mateix.

 

Serveis que s'ofereixen al recercador visitant

  • Carta d'invitació (demanar-la expressament en sol·licitar l'admissió al programa)
  • Carnet identificatiu: la Secretaria facilitarà un carnet de recercador/a visitant de la UPF en el qual consta el nom i el període de l'estada. Aquest carnet és necessari per identificar-se en els diferents Campus de la UPF.
  • Accés a la xarxa wifi del campus UPF
  • Accés als ordinadors de la UPF
  • Préstec bibliotecari: tindrà les mateixes condicions que qualsevol professor UPF (30 documents en préstec simultanis, préstec de la xarxa del consorci de biblioteques, préstec interbibliotecari no gratuït).
  • Certificat de l'estada

 

Sol·licitud d'admissió

Històric de recercadors visitants

Viure a Barcelona

Normativa

 

Per a qualsevol informació addicional podeu contactar amb la Secretaria de l'UGA d'Humanitats: [email protected]