Art Art

Llengua i Literatura Llengua i Literatura

  • Grup de recerca en Història de la Creació Literària
    Coordinació: María Morrás Ruiz-Falcó

Pensament Pensament

  • Grup de Recerca sobre Màgia i Endevinació a Grècia i Roma (SGR Màgia i Endevinació a Grècia i Roma) 
    Coordinació: Emilio Suárez de la Torre

Història Història

  • SGR La Invenció de la Ciutat: Memòria, Visualitat i Transferència Cultural a la Barcelona Contemporània.
    Coordinació: Antonio Luna García