A aquests efectes, us avancem el calendari electoral. Es procedirà a la renovació dels seus representants (professorat no permanent i en formació, estudiants i personal d'administració i serveis).

 • Convocatòria, publicació i difusió del cens: 9 de febrer del 2022

 • Últim dia de reclamació al cens: 17 de febrer del 2022

 • Publicació del cens definitiu: 21 de febrer del 2022

 • Últim dia presentació de candidatures: 23 de febrer del 2022

 • Proclamació provisional de candidatures: 24 de febrer del 2022

 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 1 de març del 2022

 • Proclamació definitiva de candidatures: 2 de març del 2022

 • Campanya electoral: del 2 al 8 de març del 2022

 • Votacions: 9 de març del 2022

 • Proclamació provisional de candidats electes: 10 de març del 2022

 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 15 de març del 2022

 • Proclamació definitiva de candidats electes: 16 de març del 2022

 

Convocatòria a les eleccions dels representants al Consell del Departament d'Humanitats

Imprès de presentació de candidatures. Les candidatures es presentaran davant del Registre General de la UPF (edifici Mercè) presencialment segons els horaris que s'indiquen. També podeu fer arribar les vostres sol·licituds mitjançant la instància general electrònica que trobareu a la seu electrònica de la UPF, juntament amb la butlleta de candidatura signada electrònicament.

- Censos

- Proclamació provisional dels candidats