Durada

Quatre cursos acadèmics.

Preu

1.248,52 €. Preu orientatiu de primer curs per a estudiants de la UE. Altres tipologies

Places

40

Branca de coneixement

Enginyeria i arquitectura

Horaris

Les classes s'impartiran al matí i a la tarda en tots els cursos.

Calendari

De setembre a juny.

Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 64; assignatures obligatòries: 112; assignatures optatives: 40 (inclosos fins a 9 crèdits de pràctiques externes en empreses / inclosos fins a 30 crèdits de mobilitat internacional); pràctiques externes obligatòries: 6; treball de fi de grau: 18.

Idiomes

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). Les assignatures de tercer i quart curs s'imparteixen en anglès.