Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 199 209 201 210
Dones 121 126 128 129
Homes 78 83 73 81
Crèdits matriculats 10.657 11.457 10.735 11.114
Crèdits matriculats per estudiant 53,55 54,82 53,41 52,92
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 177,61 190,95 178,92 185,23
Ràtio EETC / Total matriculats 0,89 0,91 0,89 0,88
Nou ingrés 55 45 43 45
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 78 78 92 89
Ràtio D/O 1,95 1,95 2,3 2,23
Nota de tall juny PAU 11,926 12,002 12,085 12,57
Nou ingrés a 1r curs 55 43 42 44
Dones 36 26 30 26
Homes 19 17 12 18
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 61,8 81,4 83,3 81,8
Nota mitjana d'accés 11,961 12,35 12,488 12,727
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,4 88,76 87,87 91,22
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,44 96,02 96,42 96,19
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,86 92,44 91,13 94,84
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,09 94,78 93,17 91,63
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  99,27 94,48 96,54 95,82
Taxa d'èxit a 1r curs 95,56 84,73 90,26 90,98
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,73 81,11 86,44 86,8
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,03 84,93 90,37  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,14 94,05    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 94,62      

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 28 28 45 30
Graduats en t o t+1 25 24 40 29
Taxa d'eficiència (%) 94,92 93,68 93,33 95,66
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,54 4,82 4,71 4,67
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Graduats en t 16 11 20 11
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 37,21 26,83 40,82 24,44
Graduats en t o t+1 29 31 38 11
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 67,44 75,61 77,55 24,44

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 6 9 4 4
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total abandonament 11 8 7 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 9 8 0 0
% no superen règim permanència a 1r curs 20,93 19,51 0 0
Taxa d'abandonament (%) 25,58 19,51 14,29 11,11