Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 199 209 201 209 202
- Dones 121 126 128 128 136
- Homes 78 83 73 81 66
Crèdits matriculats 10.657 11.457 10.658 11.417 10.499
Crèdits matriculats per estudiant 53,55 54,82 53,02 54,63 51,98
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 177,61 190,95 177,63 190,28 174,98
Ràtio EETC / Total matriculats 0,89 0,91 0,88 0,91 0,87
Estudiants de nou ingrés 55 45 43 45 46
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 78 78 92 89 64
Ràtio D/O 1,95 1,95 2,30 2,23 1,60
Nota de tall juny PAU 11,926 12,002 12,085 12,570 12,430
Nou ingrés a 1r curs 55 43 42 44 45
- Dones 36 26 30 26 34
- Homes 19 17 12 18 11
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 61,8 81,4 83,3 81,8 66,7
Nota mitjana d'accés 11,926 12,354 12,503 12,726 12,549
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,40 88,76 87,87 92,05 88,72
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,44 96,02 96,42 96,22 95,45
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 93,86 92,44 91,13 95,67 92,95
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,09 94,78 93,17 91,57 95,41
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  99,27 94,48 96,54 95,68 92,92
Taxa d'èxit a 1r curs 95,56 84,73 90,26 93,96 89,09
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,73 81,11 86,44 89,47 84,52
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,03 84,93 90,37 90,43  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 86,14 94,26 94,01    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,23 90,43      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 84,99        

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 28 28 45 30 47
Taxa d'eficiència (%) 94,92 93,68 93,33 96,22 94,81
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,54 4,82 4,71 4,67 4,70
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 16 11 20 11 21
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 37,21 26,83 40,82 24,44 38,18
Graduats en t o t+1 29 31 38 32 22
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 67,44 75,61 77,55 71,11 40,00

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 6 9 4 8 4
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 11 8 8 5 6
No superen el règim de permanència a 1r curs 9 8 0 0 5
% no superen règim permanència a 1r curs 20,93 19,51 0,00 0,00 9,09
Taxa d'abandonament (%) 25,58 19,51 16,33 11,11 10,91