Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 209 198 192 196
- Dones 128 133 129 130
- Homes 81 65 63 66
Crèdits matriculats 11.417 10.723 10.612 9.988
Crèdits matriculats per estudiant 54,63 54,15 55,27 50,96
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 190,28 178,71 176,87 166,47
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,90 0,92 0,85
Estudiants de nou ingrés 45 42 51 47
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 89 64 95 73
Ràtio D/O 2,23 1,60 2,38 1,83
Nota de tall juny PAU 12,570 12,430 12,630 12,418
Nou ingrés a 1r curs 44 35 44 43
- Dones 26 29 32 30
- Homes 18 6 12 13
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,8 71,4 72,7 83,7
Nota mitjana d'accés 12,725 12,561 12,835 12,153
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 95,1 95,2

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,05 88,72 93,21 90,18
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,22 95,45 97,47 95,11
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,67 92,95 95,63 94,82
Crèdits matriculats per primer cop (%) 91,57 95,41 92,82 94,36
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  95,68 94,56 99,52 91,62
Taxa d'èxit a 1r curs 93,96 88,10 94,16 92,81
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,47 84,52 93,23 84,29
Taxa de rendiment del 2n any (%) 90,43 90,27 92,29  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,14 91,96    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,18      

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 30 47 52 34
Taxa d'eficiència (%) 96,22 94,81 92,81 93,09
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,67 4,70 4,58 4,68
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 11 21 24 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 24.44 38.18 55.81 38.10
Graduats en t o t+1 32 43 35 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 71.11 78.18 81.40 38.10

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 8 10 3 5
         
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 6 8 5 6
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 5 2 3
% no superen règim permanència a 1r curs 0.00 9.09 4.65 7.14
Taxa d'abandonament (%) 11.11 14.55 11.63 14.29