Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 209 201 209 198 192
- Dones 126 128 128 133 129
- Homes 83 73 81 65 63
Crèdits matriculats 11.457 10.658 11.417 10.723 10.265
Crèdits matriculats per estudiant 54,82 53,02 54,63 54,15 53,46
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 190,95 177,63 190,28 178,71 171,08
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,88 0,91 0,90 0,89
Estudiants de nou ingrés 45 43 45 42 51
           
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 78 92 89 64 95
Ràtio D/O 1,95 2,30 2,23 1,60 2,38
Nota de tall juny PAU 12,002 12,085 12,570 12,430 12,630
Nou ingrés a 1r curs 43 42 44 35 44
- Dones 26 30 26 29 32
- Homes 17 12 18 6 12
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 81,4 83,3 81,8 71,4 72,7
Nota mitjana d'accés 12,307 12,512 12,726 12,561 12,660
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 95,1

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 88,76 87,87 92,05 88,72 93,21
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,02 96,42 96,22 95,45 97,47
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 92,44 91,13 95,67 92,95 95,63
Crèdits matriculats per primer cop (%) 94,78 93,17 91,57 95,41 92,82
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  94,48 96,54 95,68 92,92 99,52
Taxa d'èxit a 1r curs 84,73 90,26 93,96 89,09 94,16
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 81,11 86,44 89,47 84,52 93,23
Taxa de rendiment del 2n any (%) 84,93 90,37 90,43 90,27  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,26 94,01 95,14    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 90,43 97,47      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 94,03        

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 28 45 30 47 52
Taxa d'eficiència (%) 93,68 93,33 96,22 94,81 92,81
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,82 4,71 4,67 4,70 4,58
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 11 20 11 21 24
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 26,83 40,82 24,44 38,18 55,81
Graduats en t o t+1 31 38 32 43 24
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 75,61 77,55 71,11 78,18 55,81

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 9 4 8 10 1
           
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 8 9 6 7 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 0 0 5 2
% no superen règim permanència a 1r curs 19,51 0,00 0,00 9,09 4,65
Taxa d'abandonament (%) 19,51 16,33 11,11 12,73 11,63