Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Durada del pla d'estudis (en anys) 4

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 154 178 199 209
Dones 95 109 122 128
Homes 59 69 77 81
Crèdits matriculats 8.422 9.494 10.639 10.931
Crèdits matriculats per estudiant 54,69 53,33 53,46 52,3
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 140,37 158,23 177,31 182,18
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,89 0,89 0,87
Nou ingrés 49 47 55 45
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 79 79 78 78
Ràtio D/O 1,98 1,98 1,95 1,95
Nota de tall juny PAU 11,634 11,938 11,926 12,002
Nou ingrés a 1r curs 49 45 55 43
Dones 31 26 37 27
Homes 18 19 18 16
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 75,5 80 61,8 79,1
Nota mitjana d'accés 12,066 12,001 11,942 12,339
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87,66 94 91,48 88,74
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,36 98,52 97,52 96,01
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 91,93 95,42 93,8 92,42
Crèdits matriculats per primer cop (%) 95,55 94,85 95,08 94,77
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  91,22 100 99,27 94,01
Taxa d'èxit a 1r curs 86,63 92,79 95,56 85,44
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 79,24 92,62 94,73 81,11
Taxa de rendiment del 2n any (%) 95,77 87,29 91,03 0
Taxa de rendiment del 3r any (%) 93,28 90,36 0  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,92 0    

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 14 21 24 28
Graduats en t o t+1 14 21 21 24
Taxa d'eficiència (%) 97,52 94,3 94,79 93,68
Durada mitjana dels estudis (anys) 4 4,48 4,54 4,82
Curs de la cohort  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Graduats en t 14 11 14 11
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 34,15 37,93 32,56 26,83
Graduats en t o t+1 24 18 27 11
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 58,54 62,07 62,79 26,83

Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 8 4 10 5
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 8 5 4 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 0 0 5
% no superen règim permanència a 1r curs 19,51 0 0 9,09
Taxa d'abandonament (%) 19,51 0 8,89 0