Durada
Quatre cursos acadèmics
Preu
1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)
Places
70
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
Matí, amb possibilitat d'alguna classe o seminari a la tarda
Calendari
De setembre a juny
Crèdits
240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives: 20; pràctiques externes: 10; treball de fi de grau: 10
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). A tercer curs hi ha tres assignatures en anglès
Organització