Durada

Quatre cursos acadèmics

Preu

1.202,32 € (preu orientatiu per estudiants de la UE. Altres tipologies)

Places

70

Branca de coneixement

Ciències socials i jurídiques

Horaris

Matí, amb possibilitat d'alguna classe o seminari a la tarda

Calendari

De setembre a juny

Crèdits

240 crèdits ECTS
Assignatures bàsiques: 60; assignatures obligatòries: 140; assignatures optatives: 20; pràctiques externes: 10; treball de fi de grau: 10

Idiomes

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). A tercer curs hi ha tres assignatures en anglès

Organització