Vés enrere Atienza Cerezo, Encarnacion

ATIENZA CEREZO, ENCARNACION

ENCARNACION ATIENZA CEREZO
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Traducció i Ciències del Llenguatge
Investigadora Gr@el
És titular de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. Anteriorment va ser professora numerària de llengua i literatura espanyoles d'ensenyament secundari, així com professora d'espanyol com a llengua estrangera en diferents institucions privades. En l'actualitat, combina la recerca amb la pràctica de l'aula i la formació del professorat d'espanyol com a llengua estrangera.  

Doctora en Ciències de l'Educació, la seva línia principal de recerca ha estat la didàctica del discurs escrit i el que est comporta: avaluació dels aprenentatges, funció de l'escriptura en la formació de professors, funció social de l'escriptura, anàlisi d'aspectes pragmàtics específics, etc. Actualment, ha centrat el seu interès en l'anàlisi de la construcció de les identitats en els materials educatius així com en el discurs reflexiu del professorat.