Vés enrere Aponte Andujar, Josuan

APONTE ANDUJAR, SUAN

SUAN APONTE ANDUJAR
Universitat Pompeu Fabra

Josuan Aponte Andújar és una dona trans de Puerto Rico. Posseeix un Batxillerat en filosofia i una maestria en anglès amb concentració en lingüística, tots dos de la Universitat de Puerto Rico, Recinte de Rio Pedres. Actualment és una estudiant doctoral en el Departament de Traducció i Ciències de l'Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona. Josuan a participat com a oradora en diversos simposis i conferències a Puerto Rico, Barbados, Jamaica i New Zealand. En 2019 puplicó un capítol en el llibre Positive Interferences: Unsettling Résonances in the study of the languages, literatures and cultures of the Greater Caribbean and beyond publicat per la Universitat de Curaçao. Avui dia es troba treballant en el seu projecte de dissertació doctoral en el qual empra una perspectiva etnogràfica per realitzar una comparació qualitativa i quantitativa dins dels entorns virtuals i presencials entre els discursos transinmigrantes i autòctons de Barcelona. Cobrirem les àrees de l'nomenament i l'ús dels pronoms personals. El nostre projecte atén les següents problemàtiques: l'escassetat de treballs dins de les ciències de l'llenguatge sobre la comunitat trans i elsilencio al voltant de la identitat, l'agència i les interseccions discriminatòries de les persones trans nascudes a Barcelona o emigrandas a aquesta ciutat.