A l'hora d'escollir el tipus de document que formalitzarà una aportació és clau definir quina finalitat es persegueix. En el patrocini la finalitat perseguida pel patrocinador està en la publicitat que obtindrà a canvi de la seva aportació, mentre que en un conveni de col·laboració (mecenatge) la finalitat és proporcionar ajuda per a la consecució de l'objecte d'una entitat sense ànim de lucre.
Important! El patrocini es troba subjecte a IVA, mentre que en el conveni de col·laboració es tracta d'una prestació no subjecta.

A continuació, més detalls de les dues modalitats de col·laboració: