Vés enrere L’INCASÒL i la Universitat Pompeu Fabra creen una càtedra especialitzada en l’anàlisi de dades

L’INCASÒL i la Universitat Pompeu Fabra creen una càtedra especialitzada en l’anàlisi de dades

La Càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades és un espai obert i de reflexió per desenvolupar eines que permetin aprofitar a fons la digitalització i la informació que l’organisme genera fruit de la seva pròpia activitat. La participació en el mercat global de CO2, un model d’Open Data o el tractament legal i ètic de les dades són tres projectes ja contemplats en el pla de treball de la Càtedra, que revertiran en benefici de l’INCASÒL.

28.10.2022

Imatge inicial

L’INCASÒL i la Universitat Pompeu Fabra han creat la Càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades, que té com a objectiu principal fomentar la docència, la recerca i la difusió dels coneixements en aquest àmbit. Està plantejada com un espai obert i de reflexió permanent per desenvolupar eines que permetin aprofitar a fons la digitalització i les dades que l’INCASÒL genera per la seva pròpia activitat, de les quals és dipositària per les fiances dels contractes dels arrendaments urbans.

La Càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades s’ha formalitzat en el decurs d’un acte de signatura, que ha tingut lloc el 28 d’octubre, a les 10.00 hores, al Rectorat de la Universitat. El conveni de creació de la Càtedra ha estat signat, en representació d’ambdues institucions, per Mercè Conesa, directora de l’INCASÒL, i Oriol Amat, rector de la UPF.

Han estat presents a l’acte, per part de la UPF, Miquel Oliver, catedràtic d’Enginyeria Telemàtica del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)  i director de la Càtedra, i Vladimir Estivill, director del DTIC. Per part de l’INCASÒL, hi ha assistit Pere Serra, president del Consell d’Innovació.

Oriol Amat: "Amb la creació d’aquesta càtedra institucional, queda clar que a la UPF apostem per l’impacte científic, però també social"

Oriol Amat i Mercè Conesa signant el conveniOriol Amat, rector de la UPF, ha emfasitzat que “amb la creació d’aquesta càtedra institucional, queda clar que a la UPF apostem per l’impacte científic, però també social, per tal que el coneixement generat, que és bidireccional, arribi a la societat i puguem ajudar a fer un país millor. La creació de càtedres és prioritat de l’equip de govern, ja que en un any i mig de mandat hem passat de set a quinze”, ha destacat.

Mercè Conesa, directora de l’INCASÒL, ha afirmat que “la càtedra INCASÒL-UPF ens permet fer un pas endavant en la nostra col·laboració amb la universitat i en aquest cas en la digitalització de les nostres bases de dades per posar-les al servei de la societat i compartir d’aquesta manera la nostra expertesa en temes com la transformació del sòl, la producció d’habitatge assequible o la gestió de les fiances immobiliàries”.

Miquel Oliver, director de la Càtedra, ha manifestat que “la col·laboració de la UPF amb l'INCASÒL ha estat sempre intensa. Hem treballat junts en el marc del projecte EUTOPIA, per exemple, definint actuacions en el marc del desenvolupament d’habitatge social, un dels eixos de treball de l'Institut. Ara, amb aquesta càtedra fem un salt, intensificant la feina en l'àmbit de l'ús de les dades com a eix central. Ajudarem l'INCASÒL a crear la seva estratègia envers les dades, definint el seu portal de dades obertes, delimitant la privacitat de les mateixes o veient com poden ajudar a rendibilitzar actius, com el consum de CO2, posant en valor el patrimoni natural de l'institut."

Activitats de recerca, transferència i formació

El conveni de creació de la Càtedra INCASÒL-UPF d’Anàlisi de Dades, amb seu a la UPF i vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat, tindrà una vigència fins a la finalització del curs lectiu 2024-2025.

Entre les activitats de recerca que preveu, hi ha el desenvolupament de línies d’investigació, l’impuls de tesis doctorals, la obtenció de recursos o encàrrecs de projectes de recerca i la divulgació de les activitats organitzades. En l’apartat de transferència de coneixement, destaquen la transferència entre les àrees de recerca i l’explotació industrial, l’organització de jornades, la industrialització de resultats d’investigació en línies comercials o l’impuls de publicacions. Finalment, l’àmbit de formació, contempla beques pre i postdoctorals, plans de pràctiques en empresa, disseny d’assignatures vinculades a l’àmbit de la Càtedra, o premis per a projectes de fi de carrera.

La Universitat contribuirà amb personal docent i investigador qualificat i amb infraestructura científic-tècnica i administrativa per poder portar a terme les activitats previstes, mentre que l’INCASÒL es compromet a fer, durant cada curs lectiu de vigència del conveni, una aportació econòmica. Una comissió mixta, formada per representants d’ambdues entitats, proposarà les activitats a desenvolupar i el calendari d’execució, algunes de les quals ja estan definides.

Foto de grup dels assistents a l'acte

El pla de treball per al curs 2022-2023 contempla tres projectes de gestió de dades

Mercat de CO2 a partir del patrimoni natural i d’actuacions en biodiversitat de l’INCASÒL

L’Institut ha acumulat un patrimoni important en finques forestals durant els darrers anys. També disposa de finques agrícoles i de pastura. Tots aquests actius poden ajudar a la compensació de les emissions de CO2 realitzades per l’INCASÒL o per altres institucions. El projecte proposarà explorar, a partir d’estudis interns de l’Institut, la participació en el mercat global de CO2 posant en valor tots aquests actius. L’ús de tecnologies blockchain esdevé clau per poder garantir i certificar el funcionament d’aquest mercat a nivell global.

INCASÒL Open Data: disseny i estratègia d’un model de dades obertes per a l’Institut.

El volum de dades que gestiona l’INCASÒL és molt alt, i moltes d’elles tenen un gran valor de cara a conèixer millor les possibles actuacions en matèria d’habitatge, gestió del sòl o la gestió del patrimoni natural. El projecte de dades obertes de l’Institut ha de permetre definir un posicionament i una estratègia a seguir durant els propers anys en relació a la informació que gestiona en els seus àmbits d’actuació.

Tractament legal i ètic de les dades de l’INCASÒL

Aquest volum de dades tan ampli i divers que gestiona l’INCASÒL obliga a tenir especial cura de les dades que continguin informació confidencial, que permetin identificar persones o que recullin informació privada. El projecte de tractament legal i ètic de les dades de l’Institut, d’acord amb les necessitats i obligacions imposades pel pla de transparència de les administracions públiques, té com a objectiu classificar-les en funció de la seva sensibilitat de cara al seu tractament intern o extern a l’INCASÒL.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació