Denominació

Característiques

Línies de patrocini

Aportació

Patrocinadors estratègics Empreses líder que adquireixen un compromís global amb la Universitat Pompeu Fabra i els seus objectius. - Infraestructures
- Equipaments científico-tècnics
- Rehabilitació d'espais emblemàtics
Més de 250.000€ / any
 
Càtedres d'Empresa

Acords de col·laboració d’ampli abast, en una àrea temàtica o especialitat determinada, que serveixen per al foment de les relacions Universitat-empresa mitjançant el desenvolupament conjunt d'activitats relacionats amb les finalitats de la Universitat, especialment de docència, recerca i/o difusió del coneixement.

 

- Càtedres d’Empresa
- Centres d’Estudis

A partir de 30.000€ / any

Durada mínima: 2 anys

Mecenes
 
Organitzacions, institucions, empreses i fundacions que assumeixen un compromís de mecenatge sobre un àmbit específic, o el patrocini total o parcial d’algun projecte o programa. - Projectes I+D
- Recerca
- Observatoris
- Acte de Graduació
- Premis
- Congressos
A partir de 10.000€
Donants

Particulars o empreses que, de forma altruista i voluntària, i sovint sense vincular a cap projecte específic, donen recolzament econòmic a alguns dels nostres projectes de recerca, programes de divulgació, programes culturals o de RSC, etc.

 

- Activitats de recerca
- Equipaments científico-tècnics
- Software
- Fons bibliogràfics o documentals
Aportació lliure