La unitat de recerca Barcelona Center for New Medical Technologies (BCN MedTech) de la Universitat Pompeu Fabra, amb el suport del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, el programa d'Unitats d'Excel·lència Maria de Maetzu (MDM-2015-0502), el Consell Social de la UPF i la Fundació QUAES, organitza els Premis “Enginy contra la COVID-19”. Una iniciativa solidària que té com a objectiu aportar solucions reals contra la propagació de la COVID-19.

En concret, els premis es destinaran a donar suport a projectes realitzats per estudiants de la UPF, prèviament avaluats i seleccionats per un comitè d'experts, per al desenvolupament d’eines que permetin a la ciutadania lluitar contra la propagació de la COVID-19.

Els projectes s'enfocaran a solucionar tres reptes:

  • REPTE 1: Disseny d’elements físics de protecció facial que puguin ser fabricats per la ciutadania.
  • REPTE 2: Optimització en l’ús dels equips de protecció individual per part del personal sanitari.
  • REPTE 3: Disseny d'estratègies i eines per a un desconfinament segur.

 

Campanya finalitzada.