Disseny d'estratègies i eines per a un desconfinament segur

Motivació

Durant les pròximes setmanes s'iniciaran processos de desconfinament en diversos països. És previsible que aquests processos es produeixin de manera gradual, però molt probablement es realitzaran mentre encara hi hagi perill de propagació de la COVID-19. Per aquest motiu, quan arribi el moment serà necessari continuar frenant la propagació del virus per a evitar que la corba torni a créixer, disparant-se de nou la taxa de contagis amb el perill de tornar a col·lapsar els sistemes sanitaris. A més de sistemes de protecció física com els proposats en el Repte 1, és possible que la ciutadania, de manera autònoma, pugui ajudar a frenar la propagació del virus adoptant determinades pautes de comportament i/o mitjançant l'ús d'eines programari que dictin les seves accions.

 

Objectius

1a. Disseny d'estratègies de comportament que siguin fàcilment adoptables de manera autònoma per la ciutadania per a minimitzar la probabilitat de contagi. Aquestes estratègies hauran de ser avalades per models matemàtics o computacionals.


1b. O implementació d'eines programari que siguin usables per la ciutadania per a minimitzar la probabilitat de contagi.


2. Difusió i promoció d'aquestes estratègies o eines.

 


Exemples il·lustratius (no restrictius)

a. Normes de comportament que haurien de seguir els ciutadans en creuar-se en espais en els quals no resulta possible mantenir la distància de seguretat recomanada.

b. App per a telèfons intel·ligents que recomanin el moment de realitzar la compra en un determinat supermercat. 

 


Requeriments i característiques desitjables de les propostes

  1. En el moment de la presentació de les propostes, no es requereix que el disseny de les estratègies o de les eines programari estigui conclòs, però sí que ha d'aportar-se una descripció prou detallada perquè pugui valorar-se la seva viabilitat i efectivitat. Una proposta vaga a nivell tècnic serà rebutjada.

  2. Les propostes no tenen perquè ser necessàriament originals. L'originalitat i la creativitat seran aspectes que es valoraran positivament en el procés d'avaluació, però una proposta que consisteixi en una millora o optimització d'estratègies o eines programari ja difoses pot ser una proposta guanyadora si aquesta millora o optimització aporta avantatges significatius i la proposta és sòlida a nivell tècnic i de difusió i promoció.

  3. Les propostes destinades al disseny d'estratègies de comportament han d'anar acompanyades d'una descripció detallada dels models matemàtics o computacions que s'empraran per a dissenyar-les i validar-les.

  4. La posada en pràctica de les estratègies o l'ús de les eines programari no han d'interferir amb les mesures que les autoritats sanitàries i governamentals implementin durant els processos de desconfinamiento.

  5. En el cas d'eines programari, el seu ús ha de ser senzill i han de garantir el compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

  6. És desitjable que tant les estratègies de comportament com les eines programari siguin aplicables en països en vies de desenvolupament.

  7. Ha d'indicar-se un pla de documentació i difusió de les estratègies o de les eines programari. Així mateix, ha de proposar-se una estratègia de promoció mitjançant, per exemple, l'ús de xarxes socials.

  8. Si l'execució del projecte requereix de fons addicionals als aportats pel premi, ha d'indicar-se un pla realista de finançament, per exemple, mitjançant plataformes de crowdfunding.

 


Resultats esperats

1a. Si es proposen estratègies de comportament: i) descripció clara i senzilla de les estratègies i ii)document de tipus científic en el qual es justifiquin mitjançant models matemàtics o computacionals aquestes estratègies.

1b. Si es proposa el desenvolupament de programari: i) aplicacions per a ordinadors o per a dispositius mòbils i ii) codis sota llicència de codi obert.

2. Vídeo, o vídeos, adequats per a la difusió i promoció dels resultats en els mitjans (premsa, televisió, xarxes socials, etc.).