Repte 1

Disseny d'elements físics de protecció facial fabricables per la ciutadania

L'objectiu del primer repte és el disseny d'elements de protecció facial que siguin fàcilment construïbles pels seus usuaris amb components i materials fàcilment adquiribles o que, en la seva totalitat o parcialment, siguin fabricables de manera econòmica i ràpida per petits tallers  o per la comunitat maker, així com la difusió i promoció d'aquests mateixos.

 

 

Repte 2

Optimització en el maneig dels equips de protecció individual per al personal sanitari.

L'objectiu del segon repte és el disseny d'eines o protocols per al personal sanitari que permetin reduir el temps i /o el risc d'infecció durant la col·locació i la retirada dels equips de protecció individual (EPI), el disseny d'eines o protocols per a la desinfecció i posterior reutilització dels EPI, així com la difusió i promoció d'aquests mateixos.

 

 

Repte 3

Disseny d'estratègies i eines per a un desconfinament segur.

L'objectiu del tercer repte és el disseny d'estratègies de comportament o d'eines de software que siguin fàcilment adoptables de manera autònoma per la ciutadania per a minimitzar la propagació de contagi, així com la difusió i promoció d'aquests mateixos.