El jurat d'avaluació està composat per:

 

Reto 1:

Dr. Antoni Ivorra, Director- Biomedical Electronics Research Group, BCN MedTech, DTIC, UPF (coordinador d'avaluació i evaluador)
Sergi Coderch, Ex alumne Grau d'Enginyeria Biomèdica UPF, Enginyer de R&D - Hospital Parc Taulí
Dra. Laura Becerra-Fajardo, Investigadora postdoctoral - Biomedical Electronics Research Group, BCN MedTech, DTIC, UPF
Dr. Jesús Minguillón, Investigador postdoctoral - Biomedical Electronics Research Group, BCN MedTech, DTIC, UPF
Dra. Pilar Rivera, Directora - Integrative Biomedical Materials and Nanomedicine Lab, DCEXS, UPF

 

Reto 2:

Dr. Tomás García-Sánchez, Investigador postdoctoral - Biomedical Electronics Research Group, BCN MedTech, DTIC, UPF (coordinador d'avaluació i evaluador)
Dr. Borja Mercadal, Investigador postdoctoral - Biomedical Electronics Research Group, BCN MedTech, DTIC, UPF
Dra. Maria Esteve, Médica especialista - Servei de  Medicina Preventiva, Hospital Germans Trías i Pujol
Dra. Mireia Espallargues, Directora Científica - l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Dr. Javier Rosell Ferrer,  Catedrático - Departamento de Ingeniería Electrónica, Universitat Politècnica de Catalunya
Dr. Julián Solís García del Pozo, Médico especialista - Unidad de enfermedades infecciosas, Hospital General Universitario de Albacete.

 

Reto 3:

Dr. Jérôme Noailly, Investigador principal - Biomechanics & Mechanobiology, BCN MedTech, DTIC, UPF (coordinador d'avaluació)
Dr. Jordi Garcia Ojalvo, Director - Dynamical Systems Biology lab, DCEXS, UPF
Dr. Ernest Montbrió, Director - Neuronal Dynamics Research Group, DTIC, UPF
Dra. Gemma Piella, Professora agregada - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems, BCN MedTech, DTIC, UPF
Dr. Miguel Ángel González Ballester, Director - Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems, BCN MedTech, DTIC, UPF