Escriu la proposta emprant la plantilla proporcionada i envia-la per correu electrònic a [email protected] amb l'assumpte "[PREMIS]: <NOM_EQUIP>, REPTE <NUMERO_REPTE>" abans del 8 de maig de 2020.

Recorda: El correu electrònic haurà de contenir un enllaç vàlid per descarregar el PDF de la proposta, no adjuntis l'arxiu.