Aquests premis els impulsa i organitza la unitat de recerca Barcelona Center for New Medical Technologies (BCN MedTech) de la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacionesel programa d'Unitats d'Excel·lència Maria de Maetzu , del Consell Social i de la Fundació QUAES.

Comitè organitzador:

Laura Becerra Fajardo

Tomás García Sánchez

Antoni Ivorra

Nerea Mangado

Borja Mercadal

Jesús Minguillón

Jérôme Noailly